• 4 March 2021 at 23:21
  • 35
  • 0
กระทรวงพลังงาน กฟผ. และบริษัทในกลุ่ม กฟผ.
ร่วมใจช่วยภัยน้ำท่วม มอบเงินช่วยเหลือ 10 ล้านบาท

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พร้อมด้วย นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร รองผู้ว่าการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ รองผู้ว่าการพัฒนาโรงไฟฟ้าและพลังงานหมุนเวียน กฟผ. และผู้บริหารบริษัทในกลุ่ม กฟผ. ได้แก่ นายธงชัย โชติขจรเกียรติ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่-บริหารองค์กร บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) และนางบุญทิวา ด่านศมสถิต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารองค์กร บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ร่วมมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจากพายุโพดุลและพายุคาจิกิ จำนวน 10 ล้านบาท ผ่านรายการพิเศษ “ร่วมใจพี่น้องไทย ช่วยภัยน้ำท่วม” กองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรี โดยมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานรับมอบเงิน ณ ห้องส่ง 5 ชั้น 1 อาคารปฏิบัติการวิทยุโทรทัศน์ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

ทั้งนี้ กฟผ. และบริษัทในกลุ่ม กฟผ. ขอร่วมเป็นกำลังใจให้พี่น้องประชาชนผู้ประสบอุทกภัยจากพายุโพดุลและพายุคาจิกิ และขอเป็นอีกหนึ่งพลังในการให้ความช่วยเหลือด้วยการมอบเงินจำนวน 10 ล้านบาท เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเยียวยาผู้ประสบภัยให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็ว โดยก่อนหน้านี้ นับตั้งแต่วันที่ 3 – 16 กันยายน ที่ผ่านมา กฟผ. ได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจากพายุ 2 ลูก ทั้งในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ จ.พิษณุโลก จ.พิจิตร จ.อุบลราชธานี จ.ร้อยเอ็ด จ.ยโสธร และ จ.ขอนแก่นอย่างต่อเนื่อง โดยได้ส่งมอบถุงยังชีพ จำนวน 11,088 ถุง พร้อมมอบน้ำดื่ม จำนวน 74,856 ขวด รวมทั้งสนับสนุนเต็นท์ที่พักชั่วคราวพร้อมติดตั้ง จำนวน 3 หลัง สนับสนุนรถบรรทุกพร้อมคนขับ และได้รวบรวมเงินบริจาคจากผู้บริหารและพนักงาน กฟผ. เพื่อสนับสนุนการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย อีกด้วย นอกจากนี้ กฟผ. และพันธมิตรเครือข่ายเตรียมการช่วยเหลือหลังน้ำลด โดยจะมีการตรวจสอบและซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า รวมถึงการรักษาความสะอาดเพื่อฟื้นฟูสภาพหลังน้ำท่วมโดยเร็วที่สุด

กฟผ. ขอร่วมส่งกำลังใจให้ผู้ประสบอุกภัยน้ำท่วมในครั้งนี้ ให้สามารถผ่านพ้นวิกฤตและกลับคืนสู่สภาวะปกติโดยเร็ว และขอเชิญคนไทยร่วมช่วยเหลือพี่น้องชาวอีสานให้กลับมาแข็งแรงด้วยธารน้ำใจของคนไทย