PEA สนับสนุนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองให้โรงพยาบาล
  • 29 April 2021 at 12:17
  • 85
  • 0

PEA สนับสนุนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองให้โรงพยาบาลสนามทั่วประเทศ

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ได้จัดทำโครงการ PEA สู้ภัยไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั่วประเทศดำเนินการตรวจสอบระบบไฟฟ้าให้มีความมั่นคง โดยสนับสนุนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองให้โรงพยาบาลสนามเพื่อให้บริการการรักษาผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง รวมถึงสนับสนุนเจลแอลกอฮอลล์ล้างมือขนาดพกพา และหน้ากากผ้ามัสลินหนา 3 ชั้น พร้อมสายคล้องคอมอบให้กับประชาชนที่มาติดต่อขอรับบริการที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่