บางจากฯ มอบแอลกอฮอล์เจลและบัตรเติมน้ำมันให้ สพฉ.
  • 26 April 2021 at 14:49
  • 81
  • 0

บางจากฯ ปันน้ำใจสู้ภัยโควิด-19 มอบแอลกอฮอล์เจลและบัตรเติมน้ำมันให้ สพฉ.

นางกลอยตา ณ ถลาง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนส่งมอบแอลกอออล์เจลล้างมืออนามัยมิโดริ ผลิตภัณฑ์ของบางจากฯ พร้อมบัตรเติมน้ำมันบางจากสำหรับยานพาหนะที่ปฏิบัติภารกิจรับส่งผู้ป่วย ให้แก่สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) กระทรวงสาธารณสุข สายด่วน 1669 เพื่อร่วมบรรเทาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยมี ดร.นพ.ไพโรจน์ บุญศิริคำชัย รองเลขาธิการ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เป็นผู้รับมอบ เมื่อเร็วๆ นี้