ผู้ถือหุ้น BGC อนุมัติลงทุน M&A พร้อมจ่ายเงินปันผล
  • 12 April 2021 at 14:46
  • 112
  • 0

ผู้ถือหุ้น BGC อนุมัติลงทุน M&A พร้อมจ่ายเงินปันผล

บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน) หรือ BGC จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ณ อาคารสิงห์ คอมเพล็กซ์ โดยผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติเข้าซื้อหุ้น 100% ในบริษัท บางกอกบรรจุภัณฑ์ จำกัด (BVP) และบริษัท บีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (BGP) เพื่อเพิ่มศักยภาพธุรกิจสู่ Total Packaging Solutions หรือผู้นำด้านบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจร ทำให้บริษัทฯ สามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่หลากหลาย ตั้งแต่บรรจุภัณฑ์แก้ว ฟิล์มพลาสติก ฝาพลาสติก ขวด PET หลอดพรีฟอร์มและกล่องกระดาษลูกฟูก เพื่อเพิ่มยอดขายจากลูกค้าแต่ละราย นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นยังมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2563 อัตรารวม 0.46 บาทต่อหุ้น โดยบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว 3 ครั้ง ในอัตรา 0.34 บาทต่อหุ้น คงเหลือที่จะต้องจ่ายเงินปันผลอีก 0.12 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงิน 83,333,280 บาท หรือคิดเป็น 62% ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ กำหนดขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 21 เมษายน 2564 และจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นวันที่ 7 พฤษภาคมนี้