ปตท. สนับสนุนถุงขยะจัดการขยะติดเชื้อแก่ รพ.สนาม จ.สมุทรสาคร
  • 8 April 2021 at 12:21
  • 74
  • 0

ปตท. สนับสนุนถุงขยะจัดการขยะติดเชื้อแก่ รพ.สนาม จ.สมุทรสาคร ดูแลความปลอดภัยประชาชน

นางสาวดวงพร เที่ยงวัฒนธรรม รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กำกับดูแลองค์กรและกิจการสัมพันธ์ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มอบการสนับสนุนถุงพลาสติกสีแดง สำหรับขยะติดเชื้อ จำนวน 20,000 ถุง มูลค่ากว่า 100,000 บาท สำหรับใช้ในโรงพยาบาลสนาม พื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร โดยมี นายธวัชชัย เลี้ยงประเสริฐ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม (กลาง) และนางสาวอ้อวดี สุนทรวิภาต ผู้อำนวยการกองสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นผู้แทนรับมอบ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการจัดการขยะติดเชื้ออย่างถูกต้อง รวดเร็ว ลดและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค รวมถึงความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องและประชาชน

#สานพลังใจWeFightTogether