บางจาก ลงทุนใน WINNONIE

บางจาก ลงทุนใน WINNONIE

บริษัท บีซีวี อินโนเวชั่น จำกัด (BCVI) บริษัทย่อยของ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ BCP ที่ถือหุ้น 100% ได้เข้าลงทุนใน บริษัท วินโนหนี้ จำกัด (WINNONIE) โดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญ 99.8% เป็นเงินลงทุน 50 ล้านบาท โดย WINNONIE ประกอบธุรกิจให้เช่ารถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า ให้บริการเปลี่ยนถ่านแบตเตอรี่ รวมถึงธุรกิจต่อยอดอื่น ๆ ในอนาคต สอดคล้องกับเป้าหมายการเป็นผู้นำนวัตกรรมพลังงานสีเขียวของบริษัท ซึ่งการซื้อขายหุ้นของ WINNONIE คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนเมษายน 2564