เอสโซ่ มอบของใช้จำเป็นสำหรับเด็กอ่อนและผู้ป่วยติดเตียง
  • 25 March 2021 at 18:53
  • 105
  • 0

สโมสรพนักงานเอสโซ่และพันธมิตรช่วยบรรเทาความเดือดร้อน
ช่วงโควิด-19 มอบของใช้จำเป็นสำหรับเด็กอ่อนและผู้ป่วยติดเตียงในชุมชนคลองเตย รวมมูลค่า 299,300 บาท

กรุงเทพ –สโมสรพนักงานเอสโซ่ ร่วมกับ เอสโซ่และบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย บริษัท สยามเฆมี จำกัด (มหาชน) และ บริษัท อาเจไทย จำกัด มอบถุงยังชีพเครื่องอุปโภคบริโภค พร้อมทั้ง สเปรย์แอลกอฮอล์ 120 ลิตร และ น้ำดื่มยี่ห้อวีด้าจำนวน 200 แพ็ค มูลค่ารวมทั้งสิ้น 299,300 บาท แก่มูลนิธิช่วยการสาธารณสุขชุมชน ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์เพื่อช่วยเหลือเด็กเล็กและผู้ป่วยติดเตียงในชุมชนคลองเตย

ในโอกาสนี้ ดร. ทวีศักดิ์ บรรลือสินธุ์ กรรมการ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย คุณสิริวรรณ พร้อมมูล นายกสโมสรพนักงานเอสโซ่ เป็นผู้แทนมอบเงินบริจาคและสิ่งของเพื่อ

ช่วยเหลือเด็กอ่อนและผู้ป่วยติดเตียงในชุมชนคลองเตย ผ่านทางนายแพทย์ ขจิต ชูปัญญา ประธานกรรมการมูลนิธิช่วยการสาธารณสุขชุมชน ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ โดยมีคณะผู้บริหารที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย คุณจิระ รัตนะรัต ประธานกรรมการบริษัท สยามเฆมี จำกัด (มหาชน) ซึ่งมอบสเปรย์แอลกอฮอล์ คุณเจษฎา ชั้นเชิงกิจ ผู้จัดการฝ่ายการตลาดขายปลีก บมจ. เอสโซ่ฯ คุณปิยธิดา นิยม ผู้อำนวยการเขตคลองเตย คุณณัฐกฤตา เจริญยศ ผู้จัดการฝ่ายโมเดิร์นเทรด บริษัท อาเจไทย จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายน้ำดื่มยี่ห้อวีด้า และ คุณวันชัย วิจักรชน ผู้จัดการฝ่ายขายธุรกิจพาณิชยกรรมน้ำมันเชื้อเพลิง บมจ. เอสโซ่ฯ พิธีมอบจัดขึ้นที่มูลนิธิช่วยการสาธารณสุขชุมชนฯ คลองเตย

“ทางสโมสรพนักงานเอสโซ่ รวมถึงบริษัทเอสโซ่ฯ บริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย และ พันธมิตร หวังว่า การบริจาคในครั้งนี้จะสามารถช่วยเหลือเด็กและผู้ป่วยติดเตียงในชุมชนคลองเตยในภาวะวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั้งในด้านอาหาร สิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น โดยขอมอบผ่านทางมูลนิธิช่วยการสาธารณสุขชุมชน ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์เพื่อนำไปส่งต่อให้ ศูนย์บริการสาธารณสุข 10 และ 41 เป็นถุงยังชีพทั้งหมด 200 ถุง นอกจากนี้ ขอมอบเงินบริจาค 59,900 บาทให้ทางมูลนิธิฯเพื่อใช้ในการช่วยเหลือเพิ่มเติมต่อไป” ดร.ทวีศักดิ์ กรรมการ บริษัท เอสโซ่ฯ กล่าว

นพ. ขจิต ชูปัญญา ประธานมูลนิธิฯ กล่าวว่า “ขอขอบพระคุณผู้มีอุปการะคุณทุกท่านที่มีจิตใจดีมาร่วมกันทำบุญทำกุศลในครั้งนี้ ทางมูลนิธิฯจะนำความช่วยเหลือดังกล่าวไปมอบให้เด็กๆ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และผู้ป่วยติดเตียงให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น”

ทางสโมสรพนักงานเอสโซ่ได้จัดกิจกรรมการกุศลเพื่อหาเงินบริจาคช่วยเหลือในครั้งนี้ โดยได้จัดระดมทุนร่วมกับพนักงานและการจำหน่ายอาหาร ระหว่าง 26 มกราคม ถึง 15 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา รวมทั้งได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตรทางธุรกิจ ได้แก่บริษัท สยามเฆมี จำกัด (มหาชน) ร่วมบริจาคสเปรย์แอลกอฮอล์ 120 ลิตร และ บริษัท อาเจไทย จำกัด ร่วมบริจาคน้ำดื่มยี่ห้อวีด้าแก่ชุมชนคลองเตย 200 แพ็ค การระดมทุนในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีทั้งจากพนักงานของเอสโซ่และบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทยรวมถึงพันธมิตรทางธุรกิจด้วย