บางจากฯ รับรางวัล Thailand Quality Class Plus
  • 22 March 2021 at 13:27
  • 69
  • 0

บางจากฯ คว้า 2 รางวัลทรงเกียรติ ในงานมอบรางวัลคุณภาพแห่งชาติ

นายกอบชัย​ สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม มอบรางวัล Thailand Quality Class Plus : Innovation (TQC + Innovation 2020) แก่นายปฏิวัติ ทิวะศะศิธร์ ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มปฏิบัติการ – โรงกลั่น และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจโรงกลั่นและการค้าน้ำมัน และมอบรางวัล Thailand Quality Class (TQC 2020) แก่นายสมชัย เตชะวณิช ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจการตลาด บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นการตอกย้ำความสำเร็จของบางจากฯ ในการให้ความสำคัญกับการยกระดับมาตรฐานการจัดการองค์กรสู่ระดับสากล และมุ่งมั่นพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง โดยนำเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติไปประยุกต์ใช้ ซึ่งเป็นรางวัลสูงสุดในการวัดระดับคุณภาพของระบบการบริหารจัดการองค์กรที่ทั่วโลกให้การยอมรับ ในพิธีมอบรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 19 ประจำปี 2563 จัดโดยสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย