บีโอไอ ส่งเสริมการผลิตชิ้นส่วน HDD ในไทย

บีโอไอ ส่งเสริมการผลิตชิ้นส่วน  HDD ในไทย

บีโอไอ จับมือ เนคเทค ส่งเสริมการลงทุนการผลิตชิ้นส่วนฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์  เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยี การวิจัย และแรงงานคุณภาพของประเทศ

นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย รองเลขาธิการคณะ
กรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ บีโอไอ บอกว่า บีโอไอได้ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเลิกทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ หรือ เนคเทค เพื่อส่งเสริมการลงทุนการผลิตชิ้นส่วนฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ในประเทศไทย และสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยี การวิจัย และแรงงานของประเทศ

โดยล่าสุด บริษัท ฮัทชินสัน เทคโนโลยี อินคอร์ปอเรเต็ด ผู้ผลิตชิ้นส่วนฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ หรือ HDD รายใหญ่ของสหรัฐ ตัดสินใจตั้งฐานการผลิตนอกประเทศแห่งแรกในประเทศไทยมูลค่าลงทุนประมาณ 4,000 ล้านบาท ผลิตแขนจับหัวอ่าน สำหรับดิสก์ไดรฟ์ ที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ด้านนางแคทเธอรีน สกาแวน ประธานธุรกิจผลิตชิ้นส่วนดิสก์ไดรฟ์ของฮัทชินสัน เทคโนโลยี บอกว่า การที่บริษัทฯ เลือกประเทศไทยเป็นฐานการผลิต เนื่องจากไทยเป็นฐานการผลิตหลักของอุตสาหกรรมดิสก์ไดรฟ์ของโลก รวมทั้งยังมีสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เอื้ออำนวยและมีแรงงานระดับคุณภาพกับเทคโนโลยีชั้นสูง

ขณะที่นายพันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ ผู้อำนวยการเนคเทค บอกว่า กระบวนการผลิตแขนจับหัวอ่านของฮัทชินสัน เทคโนโลยี ต้องอาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและแรงงานที่มีทักษะสูง ซึ่งสอดคล้องกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ได้ก่อตั้งสถาบันฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ขึ้นเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยี การวิจัย และการพัฒนาแรงงานของผู้ประกอบธุรกิจในไทย เพื่อรองรับความต้องการของอุตสาหกรรม

ดังนั้นสถาบันฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์จึงพร้อมให้การสนับสนุนฮัทชินสัน เทคโนโลยี ในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องดังกล่าว
รวมทั้งการก่อตั้งศูนย์วิจัยร่วมเฉพาะทาง หรือ Industry University Cooperative Research Center