ดัชนีผลผลิตอุตฯ ปีนี้โต 8%

ดัชนีผลผลิตอุตฯ ปีนี้โต 8%

กระทรวงอุตสาหกรรม ระบุ ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมปีนี้มีโอกาสขยายตัว 8% ตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก และคำสั่งซื้อที่มีเข้ามาต่อเนื่อง
     
นางสุทธินีย์  พู่ผกา ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม บอกว่า ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมในปีนี้มีโอกาสขยายตัวได้ 6-8% เนื่องจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกและประเทศคู่ค้าที่สำคัญ ส่งผลให้คำสั่งซื้อสินค้ามีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

โดยเฉพาะอุตสาหกรรมหลักที่ไทยเป็นฐานการผลิตเพื่อการส่งออก เช่น การผลิต Hard disk drive การผลิตในกลุ่มไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการผลิตยานยนต์  สอดคล้องกับกองทุนการเงินระหว่างประเทศ หรือ ไอเอ็มเอฟ ที่ประเมินว่าเศรษฐกิจโลกปี นี้จะขยายตัวถึง 3.9%

นางสุทธินีย์ บอกด้วยว่า เศรษฐกิจไทยยังมีปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญ ได้แก่ ปัญหาด้านการเมือง ปัญหามาบตาพุด ที่ผู้เกี่ยวข้องต้องเร่งหามาตรการแก้ไขอย่างเร่งด่วน โดยหากสามารถแก้ไขปัญหาได้เศรษฐกิจไทยก็จะสามารถขยายตัวได้อย่างแข็งแกร่ง