อ้อย-ข้าวปีนี้พุ่งทำสถิติ

อ้อย-ข้าวปีนี้พุ่งทำสถิติ

ที่ปรึกษารองนายกไตรรงค์ ประเมิน ราคาสินค้าเกษตรปีนี้ พุ่งทำสถิติ โดยอ้อยอาจจะแตะ 1,300 บาทต่อตันอ้อย ขณะที่ข้าวเปลือกเจ้ามีสิทธิ์พุ่งถึงตันละ 15,000 บาท

นายนิพนธ์ วงศ์ตระหง่าน สมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีไตรรงค์ สุวรรณคีรี  บอกว่า แนวโน้มราคาสินค้าเกษตรในปีนี้จะปรับตัวสูงขึ้น โดยเฉพาะราคาอ้อยและน้ำตาลที่เพิ่มขึ้นอย่างมากในขณะนี้ ซึ่งประเมินว่าราคาอ้อยปีนี้จะมีโอกาสแตะถึง 1,200 – 1,300 บาทต่อตันอ้อย ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในประวัติการณ์ และสูงกว่าราคาอ้อยขั้นต้น ฤดูกาลผลิตปี 2552/2553 ในอัตราตันอ้อยละ 965 ค่อนข้างมาก

ซึ่งเป็นผลมาจากการที่ทั่วโลกหันมาให้ความสำคัญกับพลังงานทดแทน ทำให้ราคาอ้อยและมันสำปะหลังสูงขึ้นตาม นอกจากนี้ยังเป็นผลมาจากความแห้งแล้ง จนทำให้การเพาะปลูกทั่วโลกไม่ค่อยดี ซึ่งนอกจากอ้อยแล้วยังจะส่งผลให้ราคาข้าวเปลือกเจ้าพุ่งขึ้นไปแตะในระดับสูงสุดได้ถึงตันละ 15,000 บาทได้ในปีนี้ จากปัจจุบันราคาอยู่ที่ตันละ  9,500 -10,000 บาท

นายนิพนธ์ ยังสนับสนุนการทำประกันภัยสินค้าเกษตรจากความเสียหายภัยธรรมชาติ โดยเฉพาะแนวคิดที่รัฐบาลจะออกเงินค่าเบี้ยประกันภัยให้เกษตรกร 80% ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกร และจะทำให้กับการช่วยเหลือต่างๆ เป็นระบบมากขึ้น เพราะปกติรัฐบาลก็ใช้เงินในการช่วยเหลือความเสียหายทางการเกษตรเกษตรอยู่แล้วปีละหลายพันล้านบาท