ดัชนีราคาสินค้าเกษตรม.ค.พุ่ง 20%

ดัชนีราคาสินค้าเกษตรม.ค.พุ่ง 20%

ดัชนีราคาสินค้าเกษตรเดือนมกราคม พุ่งขึ้น 20.78% จากราคาข้าว มันสำปะหลัง ปาล์มและยาง ที่พุ่งสูงขึ้น

นายอภิชาต จงสกุล เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร หรือ สศก. บอกว่า ดัชนีราคาสินค้าเกษตรในเดือนมกราคม เพิ่มขึ้น 20.78% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน  และเพิ่มขึ้น 2.64% จากเดือนธันวาคมปี 2552 จากราคาสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิ //ข้าวเหนียว //มันสำปะหลัง //ปาล์ม //และยางพารา

สำหรับดัชนีผลผลิตในเดือนมกราคมเพิ่มขึ้น 0.16% โดยสินค้าสำคัญที่ผลผลิตเพิ่มขึ้น เช่น ข้าวนาปี และ อ้อย

นายอภิชาต บอกถึงคาดการณ์ดัชนีราคาสินค้าเกษตรในเดือนกุมภาพันธ์ ว่าจะอยู่ในระดับใกล้เคียงกับเดือนมกราคม ขณะที่ดัชนีผลผลิต มีแนวโน้มปรับลดลง เนื่องจากเป็นปลายฤดูกาลเก็บเกี่ยว