กระพลังงานเตรียมประกาศใช้น้ำมันไบโอดีเซล บี3 แทน บี2 ในเดือนมี.คหรือเม.ย. ปีนี้

กระพลังงานเตรียมประกาศใช้น้ำมันไบโอดีเซล บี3 แทน บี2 ในเดือนมี.คหรือเม.ย. ปีนี้

น.พ.วรรณรัตน์ ชาญนุกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า ปัจจุบันน้ำมันดีเซลที่ใช้ในประเทศไทยมี 2 เกรด คือ บี2  (เติมไบโอดีเซล บี 100 ลงในเนื้อน้ำมันดีเซล 2%) บี5 (เติมไบโอดีเซล บี 100 ลงในเนื้อน้ำมันดีเซล 5%) แต่ในเดือนมี.ค.หรือเม.ย.ปีนี้ กระทรวงพลังงานจะยกเลิกการใช้น้ำมัน บี2 ทั้งหมด แล้วเปลี่ยนเป็น บี3 (เติมไบโอดีเซล บี 100 ลงในเนื้อน้ำมันดีเซล 3%) ทดแทน บี 2 ทั้งหมด เพื่อที่จะส่งเสริมการใช้ไบโอดีเซลให้มากขึ้น และเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันให้สามารถขายผลผลิตได้มากขึ้น

โดยได้มีการสำรวจ Supply ของไบโอดีเซล บี100 ในประเทศแล้ว พบว่ามีความเพียงพอที่จะรองรับการที่จะนำมาผสมในน้ำมันดีเซลได้เพิ่มขึ้น

โดยปัจจุบันการใช้น้ำมันดีเซลในประเทศไทยรวมทั้งหมด จะใช้เฉลี่ยอยู่ประมาณเดือนละ 53 ล้านลิตร แบ่งเป็น บี5 จำนวน 23 ล้านลิตร ส่วนที่เหลือ 30 ล้านลิตร เป็น บี2 ซึ่งคิดเป็นการเติมไบโอดีเซล บี100 ประมาณ 6 แสนลิตร และเติมไบโอดีเซล บี 100 ประมาณ 1.8 ล้านลิตร หากขยับจาก บี2 เป็น บี3 จะต้องใช้ไบโอดีเซล บี100 จาก 6 แสนลิตร เป็นประมาณ 9 แสนลิตร ซึ่งมีประมาณการผลิตในประเทศที่มากพอ

โดยกำลังการผลิตไบโอดีเซล บี100 ในประเทศขณะนี้ มีทั้งหมด 14 โรง มีกำลังการผลิตประมาณ 4.4 ล้านลิตร แต่ในปัจจุบันผลิตได้ไม่เต็มกำลังการผลิตทั้งหมด แต่จากการสำรวจความพร้อมของโรงงานทั้งหมด พบว่ามีปริมาณผลิตได้เพียงพอที่จะรองรับ 9 แสนลิตรที่จะเพิ่มขึ้น จึงได้ตัดสินใจที่จะประกาศใช้

ก่อนหน้านี้กระทรวงพลังงานได้ลังเลที่จะประกาศใช้ บี3 เพราะกลัวความไม่พร้อมของผู้ผลิตไบโอดีเซล บี100 แต่เมื่อได้รับข้อมูลว่ามีความพร้อมก็เตรียมที่จะประกาศใช้ทันที นอกจากรถยนต์ที่ใช้น้ำมันดีเซลในประเทศก็สามารถที่จะใช้ บี3 ได้ทันทีโดยไม่มีปัญหา

นพ.วรรณรัตน์ กล่าวว่า การขยับใช้ บี3 แทน บี2 จะทำให้ประเทศไทยสามารถที่จะเพิ่มใช้พลังงานทดแทนในน้ำมันดีเซลเพิ่มขึ้นได้เร็วขึ้น จากเดิมที่มีแผนที่จะเปลี่ยนจาก บี2 และ บี5 เป็น บี5 เกรดเดียวทั่วประเทศในวันที่ 1 ม.ค.55