บางจากฯ ไม่ลดราคาน้ำมัน 2-3 วันนี้

บางจากฯ ไม่ลดราคาน้ำมัน 2-3 วันนี้

บางจากฯ ไม่ปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันในช่วง 2-3 วันนี้ โดยจะรอดูราคาน้ำมันสำเร็จรูปตลาดสิงคโปร์ที่ปิดทำการในช่วงเทศกาลตรุษจีนก่อน 
     
นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.บางจากปิโตรเลียม บอกว่า ในระยะ 2-3 วันนี้บางจากฯ จะยังไม่พิจารณาเปลี่ยแปลงราคาขายปลีกน้ำมันในประเทศ คาดว่าจะยังคงราคาขายไว้ในระดับปัจจุบันจนถึงวันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์นี้ เพื่อรอดูสถานการณ์ก่อน เนื่องจากตลาดน้ำมันในสิงคโปร์ปิดทำการก่อน

โดยในปีนี้บางจากฯ ได้วางงบลงทุนจำนวน 5,000 ล้านบาท แบ่งเป็นงบลงทุนในการรีแบรนด์ดิ้ง 100 สถานี และการขยายสถานีให้บริการน้ำมันเพิ่มถึง 10-15 สถานี ขณะที่ส่วนที่เหลือจะเป็นการลงทุนในโครงการใหม่ 3 โครงการระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี ได้ แก่ //โครงปรับปรุงคุณภาพน้ำมันตามมาตรฐานยูโร 4 เงินลงทุน 1,500 ล้านบาท //โครงการผลิตเอทานอล เงินลงทุน 3,000 ล้านบาท //และโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ หรือโซล่าเซลล์ เงินลงทุน 3,000 ล้านบาท

นายอนุสรณ์ บอกด้วยว่า บางจากฯ อยู่ระหว่างการหารือกับบมจ.การบินไทย เพื่อขายคาร์บอนเครดิตให้หลังบริษัทฯ หันมาให้ความสำคัญกับพลังงานสะอาด โดยเฉพาะโรงงานพลังงานแสงอาทิตย์ หรือโซล่าเซล ที่มีกำลังการผลิตประมาณ 30 เมกะวัตต์ ซึ่งจะช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ประมาณ 25,000 ตันต่อปี โดยโรงงานดังกล่าวจะแล้วเสร็จภายในปี 2555