นายกฯ เล็งเลิกมาตรการน้ำฟรี 31 มี.ค.นี้

นายกฯ เล็งเลิกมาตรการน้ำฟรี 31 มี.ค.นี้

นายกรัฐมนตรี เตรียมยกเลิกมาตรการน้ำฟรี  31 มีนาคมนี้ แต่ยังคงมาตรการรถเมล์-รถไฟฟรี  เพื่อแบ่งเบาภาระประชาชน


นายสุพจน์ ทรัพย์ล้อม ปลัดกระทรวงคมนาคม บอกว่า จากการประชุมปลัดกระทรวงประจำเดือนกุมภาพันธ์ ที่มีนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ได้มีการหารือถึงมาตรการลดค่าครองชีพประชาชน ที่จะครบกำหนดสิ้นสุด ในวันที่ 31 มีนาคมนี้

โดยนายกรัฐมนตรีเห็นว่า ความเดือดร้อนของประชาชนยังมีอยู่ แม้เศรษฐกิจจะดีขึ้น ดังนั้นยังคงต้องให้ความช่วยเหลือประชาชนในระดับล่าง โดยมีแนวคิดที่จะ ต่ออายุมาตรการรถเมล์ฟรี และรถไฟชั้น 3 ฟรีออกไปรอบละ 3 เดือน เหมือนกับที่ผ่านมา

แต่จะยกเลิกมาตรการค่าน้ำฟรี เนื่องจากเห็นว่า ค่าบริการน้ำประปาอยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ และประชาชนสามารถแบกรับภาระรายจ่ายได้

ทั้งนี้ ในช่วงปลายปีที่ผ่านมา ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบให้ต่ออายุมาตรการน้ำฟรี ออกไปอีก 3 เดือน แต่ปรับลดปริมาณการใช้น้ำลง จาก 50 ยูนิต เหลือ 30 ยูนิต โดยให้มีผล ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 มีนาคมนี้