สหรัฐฯสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แห่งแรกในรอบ 30 ปี

สหรัฐฯสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แห่งแรกในรอบ 30 ปี

ประธานาธิบดีโอบามา  สนับสนุนเงินกู้   เพื่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แห่งแรกของประเทศในรอบ 30 ปี

ผู้นำสหรัฐ  ประกาศแผนสนับสนุนเงินกู้  8,000  ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อช่วยเหลือการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์แห่งใหม่และแห่งแรกของประเทศในรอบ 30 ปี

โดยประธานาธิบดีบารัค โอบามา  บอกว่า สหรัฐจำเป็นต้องมีโรงไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์แห่งใหม่ที่สะอาดและปลอดภัย  ซึ่งรัฐบาลพร้อมสนับสนุนเงินกู้ 8,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อช่วยเหลือการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์แห่งนี้
 
ด้านทำเนียบขาว  ระบุว่า งบประมาณดังกล่าว จะนำไปใช้สร้างเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ 2 แห่ง ที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างในรัฐจอร์เจีย โดยบริษัท เซาเทิร์น คอมพานี ของสหรัฐ ซึ่งจะช่วยสร้างงานให้ชาวอเมริกันได้กว่า 3,000 ตำแหน่ง

ทั้งนี้นับตั้งแต่ เกิดอุบัติเหตุ  ในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ทรีไมล์ไอส์แลนด์ เมื่อปี 2522  สหรัฐฯก็ไม่ได้มีการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์อีกเลย