ส.อ.ท. แถลงผลสำเร็จการเข้าร่วมโครงการใช้หลอดผอมเบอร์ 5

ส.อ.ท. ขอเชิญร่วมงานแถลงผลสำเร็จการเข้าร่วมโครงการใช้หลอดผอมเบอร์ 5 และ การบรรยายพิเศษ

เรียน   สื่อมวลชนทุกท่าน
 
          สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ขอเชิญท่านร่วมการแถลงผลสำเร็จการเข้าร่วมโครงการใช้หลอดผอมเบอร์ 5 และ การบรรยายเรื่อง “นโยบายการอนุรักษ์พลังงาน และพลังงานทดแทน” ในวันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 เวลา 13.00 – 15.45 น. ณ ห้อง  Meeting Room 1-2 และ 4 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยได้รับเกียรติจาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน (นายแพทย์วรรณรัตน์ ชาญนุกูล) ประธานสภาอุตสาหกรรมฯ และผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมงานดังกล่าว
            
 
 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์