ไทย-มาเลย์ เริ่มผลิตก๊าซ JDA แปลง B17
  • 5 March 2021 at 06:17
  • 26
  • 0

ไทย-มาเลย์ เริ่มผลิตก๊าซ JDA แปลง B17

นายคุรุจิต นาครทรรพ อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ บอกว่า ปัจจุบันไทย-มาเลเซีย สามารถผลิตก๊าซธรรมชาติจาก แหล่งมูด้า และเจงก้า ในพื้นที่คาบเกี่ยวไทย-มาเลเซีย หรือ เจดีเอ แปลงที่ B17 ได้แล้วโดยเริ่มจ่ายก๊าซธรรมชาติตามสัญญาเป็นครั้งแรกให้กับประเทศไทย เมื่อช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์นี้ ปริมาณ 135 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน และภายใน 90 วันข้างหน้า จะต้องเพิ่มอัตราการผลิตเป็น 270 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อ วัน

สำหรับปัจจุบันแหล่งเจดีเอมีการจ่ายก๊าซฯ เข้าระบบของประเทศไทยแล้วใน บล็อก A18 ทำให้เมื่อรวมกับ B17 ประเทศไทยมีก๊าซฯ 2 แหล่งนี้เข้าระบบ ประมาณ 600 ล้านลูกบาศกุฟุตต่อวัน และจะเพิ่มเป็น ประมาณ 750 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน เมื่อแหล่ง B17 ผลิตได้เต็มกำลังการผลิต

ทั้งนี้ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์นี้ กระทรวงพลังงานจะมีการลงนามในสัญญาให้สัมปทานปิโตรเลียม ใน 7 แปลงสุดท้ายของสัมปทานปิโตรเลียมในรอบ 20 ซึ่งเป็นแปลงสัมปทานปิโตรเลียมในพื้นที่บนบก ในแถบภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้เซ็นสัญญาสัมปทานเมื่อปลายปีที่แล้ว โดยใน 7 แปลงนี้ มีผู้ผลิตจาก 6 บริษัท