พม่าหยุดส่งก๊าซค่าไฟพุ่ง 4-5 สต./หน่วย

พม่าหยุดส่งก๊าซค่าไฟพุ่ง 4-5 สต./หน่วย

กระทรวงพลังงาน ระบุ ประเทศพม่าหยุดส่งก๊าซฯ แหล่งยาดานา ส่งกระทบต้นทุนค่าไฟฟ้าปรับเพิ่มขึ้น 4-5 สตางค์ต่อหน่วย

นายแพทย์ วรรณรัตน์ ชาญนุกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน บอกว่า กระทรวงฯ เร่งหาแนวทางแก้ปัญหา การที่ผู้ผลิตก๊าซธรรมชาติ แหล่ง ยาดานา ประเทศพม่า แจ้งหยุดผลิตก๊าซ เพื่อก่อสร้างท่อส่งก๊าซ และติดตั้งอุปกรณ์บนแท่นผลิตระหว่าง 19 มีนาคม -3 เมษายน

เนื่องจากมีผลให้ก๊าซฯ ในระบบการผลิตไฟฟ้าหายไปประมาณ 1,100 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน ส่งผลกระทบต่อการจัดส่งปริมาณก๊าซฯ เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าไม่เพียงพอ และจะทำให้ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าปรับเพิ่มขึ้นประมาณ 1,800 ล้านบาท หรือ 4-5 สตางค์ต่อหน่วย 

โดยเบื้องต้นจะ ใช้เชื้อเพลิงจากแหล่งอื่น มาทดแทน เช่น เพิ่มกำลังการผลิตก๊าซฯ ในอ่าวไทยใน 8 แหล่ง ได้แก่ เชฟรอน ไพลิน บงกช ทานตะวันเบญจมาศ JDA-18 อาทิตย์ และ JDA-B17 จากกำลังผลิตรวม 2,700 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน เป็น 3,300-3,400 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน


นอกจากนี้ได้เตรียมแผนสำรองเชื้อเพลิงอื่น ได้แก่ น้ำมันเตา 236 ล้านลิตร และน้ำมันดีเซล 21 ล้านลิตร ในการนำไปเป็นเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้าที่โรงไฟฟ้าบางปะกง พระนครใต้ ราชบุรี และกระบี่ เพื่อให้เพียงพอต่อการผลิตไฟฟ้า