ส.อ.ท. มั่นใจภาคอุตฯ ปีนี้โตกว่า 4%

ส.อ.ท. มั่นใจภาคอุตฯ ปีนี้โตกว่า 4%

ส.อ.ท. มั่นใจ แนวโน้มภาคอุตสาหกรรมปีนี้จะขยายตัวได้ตามภาวะเศรษฐกิจที่โตได้กว่า 4% หลังคำสั่งซื้อสินค้าเพื่มขึ้นต่อเนื่อง


นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือ ส.อ.ท. บอกว่า แนวโน้มภาคอุตสาหกรรมปีนี้ มีโอกาสขยายตัวดีขึ้น ตามอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย หรือ จีดีพี ที่คาดว่าจะโตได้ 4% เนื่องจากในหลายกลุ่มอุตสาหกรรม คำสั่งซื้อสินค้าเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยเฉพาะอุตสาหกรรมสิ่งทอ ยานยนต์ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

นอกจากนี้เศรษฐกิจไทย ยังได้รับผลดีกว่าประเทศอื่นๆ หลังราคาสินค้าเกษตรปรับตัวดีขึ้น เช่น ราคาน้ำมันปาล์ม ยางพารา มันสำปะหลัง โดยเฉพาะราคาน้ำตาล และปีหน้าก็คาดว่าจะอยู่ในระดับสูงกว่าปีนี้ เพราะเกิดปัญหาภัยธรรมชาติในพื้นที่เพาะปลูกของหลายประเทศ ขณะนี้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวก็เริ่มดีขึ้นเช่นกัน

ทั้งนี้ภาคเอกชนต้องการให้รัฐบาล เร่งเข้ามาช่วยเหลือปัญหาการที่ขาดแคลนแรงงาน เพราะอาจทำให้การเติบโตของเศรษฐกิจสะดุด หรือโตไม่เต็มที่ ซึ่งแนวทางแก้ไข คืออาจจะต้องนำแรงงานมาจากประเทศเพื่อนบ้าน

นายพยุงศักดิ์ บอกด้วยว่า ส่วนสถานการณ์การเมืองภายในประเทศ โดยส่วนไม่มีความกังวล เพราะเชื่อว่าจะไม่มีเหตุการณ์รุนแรง เนื่องจากทุกฝ่ายจะเคารพคำตัดสินของศาลฯ