ส.อ.ท.-ธ.ซีไอเอ็มบี จับมือช่วยเอกชนประหยัดพลังงาน

ส.อ.ท.-ธ.ซีไอเอ็มบี จับมือช่วยเอกชนประหยัดพลังงาน

ส.อ.ท.จับมือธนาคารซีไอเอ็มบี เดินหน้าโครงการปล่อยสินเชื่อส่งเสริมการประหยัดพลังงานในภาคอุตสาหกรรม


นายเจน นำชัยศิริ รองประธานคณะกรรมการบริหาร สถาบันพลังงานเพื่อุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรม หรือ เอสโก้ บอกว่า ได้ลงนามความร่วมมือระหว่างสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม ส.อ.ท. และธนาคารซีไอเอ็มบี ดำเนินโครงการปล่อยสินเชื่อให้ภาคเอกชน เพื่อส่งเสริมการประหยัดพลังงานในภาคอุตสาหกรรม

หลังปีที่ผ่านมามีการการลงทุนในการประหยัดพลังงานในภาคอุตสหากรรม ผ่านสถาบันการพลังงาน หรือ เอสโก้ กว่า 5,000 ล้านบาท ซึ่งจะสามารถช่วยประหยัดพลังงานได้ปีละกว่า 1,000 ล้านบาท โดยคาดว่าในปีนี้จะมีการลงทุนไม่ต่ำกว่าปีที่แล้ว


ด้านนางดวงพร สุจริตานุวัต รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบรรษัทธุรกิจ ธนาคารธนาคารซีไอเอ็มบี บอกว่า ธนาคารได้ให้การสนับสนุนโครงการดังกล่าว เป็นระยะเวลา 5 ปีแล้ว โดยให้เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ 4% แก่ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ ในวงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาทต่อราย หลังจากการปล่อยในระยะที่ 1 -4 ประสบความสำเร็จมีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ได้มีการปล่อยกู้ให้โครงการด้านพลังงานไปแล้วกว่า 1,000 ล้านบาท


ทั้งนี้สำหรับโครงการ Esco Business Matching เป็นโครงการที่ภาครัฐและเอกชนเข้ามาส่งเสริมให้โรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ ลงทุนปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ประหยัดพลังงานเพื่อลดต้นทุน และสร้างความสามารถในการแข่งขัน โดยเอสโก้ฟันด์จะเข้าไปให้คำปรึกษาในการลงทุน ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ และภาครัฐได้มีการจัดตั้งเงินทุนสนันสนุน ซึ่งจะเข้าไปลงทุนไม่เกินครึ่งหนึ่งของเงินลงทุนอีกด้วย