พีดีพี 2010 ใช้ก๊าซฯ เหลือ 40 %

รองปลัดกระทรวงพลังงานเผยพีดีพี 2010 ปรับลดการใช้เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าใหม่ ลดการใช้ก๊าซมาอยู่ที่ 40% พร้อมเตรียมสร้างโรงไฟฟ้าขนาดเล้กมารองรับพีค

นายณอคุณ  สิทธิพงศ์ รองปลัดกระทรวงพลังงาน บอกว่า  ในการจัดทำแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย 2553 -2557  หรือ พีดีพี 2010  ได้มีการจัดทำการพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าใหม่ หรือ Load Forecast ใหม่  ซึ่งขณะนี้ได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ สภาพัฒน์  ศึกษารายละเอียดอยู่ 

โดยได้มีการปรับลดสัดส่วนการใช้ก๊าซธรรมชาติใน 20 ปีข้างหน้า เหลือ 40 % จากปัจจุบันที่มีสัดส่วนสูงถึง 70 %  พลังงานน้ำและซื้อไฟฟ้าจากต่างประเทศ 20 %  พลังงานทดแทน 5 % นิวเคลียร์ 10 % หรือไม่เกิน  5,000 เมกกะวัตต์  ที่เหลือเป็นถ่านหินและเชื้อเพลิงชนิดอื่น ๆ  เพื่อเป็นการกระจายการใช้เชื้อเพลิงให้มีความสมดุลเพื่อสร้างความมั่นคงด้านการผลิตไฟฟ้า 

นอกจากนี้ ยังมีแผนที่จะสร้างโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก เพื่อเดินเครื่องในช่วงที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุด หรอื พีค เท่านั้น  เนื่องจากมีราคาต้นทุนการก่อสร้างกว่าโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ ถึงแม้ว่าราคาค่าไฟฟ้าจะสูงกว่าราคาค่าไฟฟ้าปกติประมาณ 2 – 3 เท่าตัว  โดยจะมีการก่อสร้างประมาณ 4 โรง โรงละ 250 เมกกะวัตต์ ใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิง เพื่อใช้เป็นดรงไฟฟ้าสำรองสำหรับเดินเครื่อง ในช่วงที่เกิดพีค

ส่วนสำรองปริมาณไฟฟ้าในระบบทั้งแผนจะอยู่ประมาณ 15 % ของปริมาณไฟฟ้าทั้งหมด ซึ่งเป็นอัตราที่ปลอดภัยและมีความมั่นคง ป้องกันปัญหาไฟตก ไฟดับ

โดยในวันจันทร์นี้จะมีการเปิดรับฟังความคิดเห็น  ร่างแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย 2553 -2557 หรือ PDP 2010  ที่โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท ประตูน้ำ