กฟผ.ลงนาม MOU การรับซื้อไฟฟ้า กับราชบุรีโฮลดิ้งเดินหน้าโครงการโรงไฟฟ้าน้ำงึม 3

กฟผ.ลงนาม MOU การรับซื้อไฟฟ้า กับราชบุรีโฮลดิ้งเดินหน้าโครงการโรงไฟฟ้าน้ำงึม  3
 
กฟผ. ลงนามบันทึกความเข้าใจการรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการโรงไฟฟ้าน้ำงึม 3 กับกลุ่มผู้พัฒนาโครงการ ประกอบด้วย บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) บริษัท จีเอ็มเอส ลาว จำกัด และบริษัท มารูเบนนี จำกัด  มีกำหนดเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ เสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้าของไทย ปี 2560


วันนี้ (11 มี.ค.) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจโครงสร้างราคาค่าไฟฟ้า (Tariff MOU) โครงการโรงไฟฟ้าน้ำงึม 3 ใน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)  โดยมีผู้ร่วมลงนาม 2 ฝ่าย ประกอบด้วย นายสุทัศน์ ปัทมสิริวัฒน์ ผู้ว่าการ กฟผ.  ในฐานะผู้รับซื้อไฟฟ้า  กับผู้พัฒนาโครงการ ได้แก่ นายสว่าง จำปา ผู้แทนจากบริษัท จีเอ็มเอส ลาว จำกัด   นายนพพล  มิลินทางกูร  กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)  และ Mr. Eiji Hijikata รองกรรมการผู้จัดการบริษัท มารูเบนนี คอร์ปอเรชั่น จำกัด โดยมีนายพรชัย รุจิประภา ปลัดกระทรวงพลังงาน และท่านไซปะเสิด พมสุพา อธิบดีกรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน กระทรวงพลังงานและบ่อแร่ จาก สปป.ลาว  ให้เกียรติเป็นสักขีพยานในพิธีลงนาม

นายสุทัศน์ ปัทมสิริวัฒน์ ผู้ว่าการ กฟผ.  กล่าวว่า  โครงการน้ำงึม 3 เป็นโครงการโรงไฟฟ้า พลังน้ำที่จะช่วยเสริมความต้องการใช้ไฟฟ้าของประเทศไทยในช่วงเวลาที่ความต้องการใช้ไฟฟ้าสูง  (Intermediate Plant)  หรือ ช่วง Peak   ได้เป็นอย่างดี และยังเป็นการเพิ่มความหลากหลายในการใช้เชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้า ทำให้ระบบไฟฟ้าของประเทศไทยมีความมั่นคงยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมีอัตราค่าไฟฟ้าที่คงที่ตลอดอายุสัญญาฯ ไม่ผันผวนตามราคาเชื้อเพลิงอื่นๆ ซึ่งจะช่วยให้ค่าไฟฟ้าของประเทศไทยมีเสถียรภาพ  ขณะที่เป็นการสนองต่อนโยบายความร่วมมือด้านพลังงานไฟฟ้าระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาล สปป.ลาว จึงนับเป็นความสำเร็จอีกก้าวหนึ่งในการร่วมกันบริหารและส่งเสริมแนวคิดการใช้ทรัพยากรพลังงานในภูมิภาคอาเซียนให้เกิดประโยชน์สูงสุด

นายนพพล มิลินทางกูร กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง กล่าวว่าการลงนามในวันนี้เป็นอีกหนึ่งก้าวของความสำเร็จในการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ - น้ำงึม  3 ซึ่งบริษัทได้ร่วมลงทุนกับพันธมิตรทางธุรกิจจำนวน 3 ราย ดำเนินการพัฒนาโครงการดังกล่าว โดยมุ่งหวังที่จะช่วยเสริมสร้างความมั่นคงของระบบไฟฟ้าของ สปป.ลาว และ ประเทศไทยให้ดียิ่งขึ้น  นอกจากนี้ ยังสะท้อน
 
 
ถึงความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีของสองประเทศที่มีต่อเนื่องและยาวนาน ซึ่งโครงการนี้นับเป็นการลงทุนโครงการต่อเนื่องจากโครงการน้ำงึม 2 ของบริษัท ที่มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. โดยมีมูลค่าโครงการประมาณ 1,015 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยเป็นเงินลงทุนส่วนของบริษัท จำนวนเงิน 76  ล้านเหรียญสหรัฐ และจะรับรู้กำลังการผลิตติดตั้งตามสัดส่วนการลงทุน (ร้อยละ 25) 110 เมกะวัตต์

สำหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ-น้ำงึม 3 เป็นโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังน้ำเพื่อส่งกระแสไฟฟ้าขายกลับมายังประเทศไทย โดยเชื่อมต่อกับระบบส่งไฟฟ้าของ กฟผ.ที่ จ.อุดรธานี  มีกำลังการผลิตติดตั้งประมาณ 440 เมกะวัตต์ กำหนดเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ประมาณ  ปี  2560 โดยมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาวกับ  กฟผ.   27 ปี  โครงการดังกล่าวตั้งอยู่บริเวณแขวงเวียงจันทน์และแขวงเซียงขวางใน สปป. ลาว โดยเป็นโครงการร่วมทุนระหว่าง บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) มีสัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 25 บริษัท จีเอ็มเอส ลาว จำกัด มีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 27 บริษัท มารูเบนนี คอร์ปอเรชั่น จำกัด มีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 25 และ Lao Holding State Enterprise มีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 23