สั่งทำแผน PDP 2010 สำรองหากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ไม่เกิด

สั่งทำแผน PDP 2010 สำรองหากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ไม่เกิด

นายกรัฐมนตรี สั่งทำแผน PDP 2010 สำรอง กรณีไม่สามารถก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ 5 พันเมกกะวัตต์ได้ พร้อมปรับพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าของประเทศลดลง

นายแพทย์วรรณรัตน์ ชาญนุกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน บอกว่า ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ หรือ กพช.ที่มีนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศ ระหว่างปี 2553-2573 หรือ PDP 2010 โดยมีสาระสำคัญ คือ ปรับพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าของประเทศลดลง ตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจ จากเดิมขยายตัว 5-5.5% ลดเหลือ 4.3-4.5%

และลดสัดส่วนการใช้ก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าลดลงเหลือ 42% จาก 70% ภายใน 20 ปีข้างหน้า เพื่อเพิ่มการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม หรือ โคเจนเนอเรชั่น การใช้พลังงานหมุนเวียน และการรับซื้อไฟฟ้าจากประเทศเพื่อนบ้านมากขึ้น แต่จะต้องรับซื้อไม่เกิน 25% ของความต้องการทั้งหมด

ทั้งนี้ ยังได้มีการพิจารณาเรื่องปริมาณสำรองไฟฟ้า โดยในช่วง 6-7 ปีแรก จะคงไว้ที่ 20% จากนั้นจะลดเหลือ 15% เพื่อป้องกันปัญหาการขาดแคลนก๊าซธรรมชาติ  ซึ่งจะส่งผลให้ภายในปี 2573 จะมีกำลังผลิตไฟฟ้ารวม 65,547 เมกะวัตต์ นอกจากนี้ ยังเห็นชอบให้จัดทำแผน PDP สำรองเพิ่มอีกฉบับ กรณีไม่มีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานนิวเคลียร์ จำนวน 5 โรงกำลังการผลิต 5,000 เมกะวัตต์ ภายใน 10 ปีข้างหน้า

รัฐมนตรีกระทรวงพลังงาน บอกด้วยว่า ที่ประชุม กพช. ยังได้เห็นชอบให้มีการชดเชยรายได้ของ 3 การไฟฟ้า ได้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ กฟผ. การไฟฟ้าส่วนภิมภาค หรือ กฟภ. และการไฟฟ้านครหลวง หรือ กฟน. เพื่อเป็นการเกลี่ยรายได้ให้เหมาะสม โดยกำหนดอัตราการคืนทุนของ กฟน. และ กฟภ. อยู่ที่ 4.8% ซึ่งในปี 2553 กฟน. จะต้องจ่ายเงินให้ กฟภ. ในวงเงิน 9,320 บาท กฟผ. จ่ายให้ กฟภ. 3,260 ล้านบาท รวมเป็นเงิน 12,580 ล้านบาท

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังเห็นชอบให้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงรับซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าไซยบุรี (ไซ-ยะ-บุรี ) จากสาธารณรัฐประชาชนลาว ที่มีกำลังการผลิต  1,280 เมกะวัตต์ แต่จะขายไฟให้ไทย 1,220 เมกะวัตต์ ราคาอยู่ที่ 2.159 บาทต่อหน่วย ซึ่งถูกกว่าค่าไฟจากโครงการน้ำงึม 3 ที่อยุ่ที่ 2.425 บาทต่อหน่วย โดยมีสัญญารับซื้อ 25 ปี