ปตท.เปลี่ยนสีน้ำมันตามมาตรฐานใหม่เมษายนนี้

ปตท.เปลี่ยนสีน้ำมันตามมาตรฐานใหม่เมษายนนี้

นายปรัชญา ภิญญาวัธน์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจน้ำมัน บมจ.ปตท.(PTT) เปิดเผยว่า ปตท.มีความพร้อมในการเปลี่ยนสีน้ำมันที่จำหน่ายให้แก่ประชาชนทั่วไปตามสถานีบริการทั่วประเทศกว่า 1,200 แห่ง ให้เป็นไปตามมาตรฐานใหม่ที่กระทรวงพลังงานกำหนดได้ตั้งแต่เดือน เม.ย.นี้ เพื่อให้สีน้ำมันแต่ละประเภทมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน ป้องกันการเอาเปรียบผู้บริโภคจากการปลอมปนหรือผสมน้ำมันข้ามประเภท
         
"ขณะนี้สถานีบริการน้ำมัน ปตท.ได้ดำเนินการเปลี่ยนสีน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี 5 ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกรมธุรกิจพลังงานเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการทยอยปรับเปลี่ยนสีน้ำมันของผลิตภัณฑ์ที่เหลือตามประกาศฯ ทั้งนี้สามารถปรับเปลี่ยนได้ทั้งหมดภายในเมษายนนี้แน่นอน" นายปรัชญา กล่าว
         
ทั้งนี้ กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน ได้ออกประกาศให้ผู้ค้าน้ำมันปรับเปลี่ยนโครงสร้างสีน้ำมันเชื้อเพลิง ได้แก่ เบนซิน 95 เปลี่ยนจากสีเหลืองเป็นสีน้ำเงิน, เบนซิน 91 เปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีเหลือง และดีเซลหมุนเร็ว บี 5 เปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีน้ำเงิน โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.53 แต่ต่อมาได้ผ่อนผันสำหรับเบนซิน 95 เป็นภายในวันที่ 30 เม.ย.53, เบนซิน 91 และดีเซลหมุนเร็ว บี 5 เป็นภายในวันที่ 31 มี.ค.53 
         
ปัจจุบัน ปตท. มีสถานีบริการน้ำมันทั่วประเทศทั้งหมด 1,284 แห่ง จำหน่ายน้ำมันทุกผลิตภัณฑ์ โดยแก๊สโซฮอล์ 95(E10) มีการให้จำหน่ายครบทุกสถานีบริการ, แก๊สโซฮอล์(E20) จำนวน 146 แห่ง, แก๊สโซฮอล์(E85) จำนวน 3 แห่ง, แก๊สโซฮอล์ 91 จำนวน 931 แห่ง  และไบโอดีเซลบี 5 จำนวน 980 แห่ง