แนวโน้มการใช้น้ำมันเม.ย.ลด

แนวโน้มการใช้น้ำมันเม.ย.ลด

ยอดใช้น้ำมันเมษายนมีแนวโน้มร่วง เหตุประชาชนงดเที่ยวสงกรานต์หวั่นชุมนุมเสื้อแดง พร้อมเลี่ยงขนส่งน้ำมันพื้นที่เสี่ยง

นายพีระพล สาครินทร์ อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน บอกว่า ปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในเดือนมีนาคม 2553 ปรับลดลงจากเดือนกุมภาพันธ์เล็กน้อย โดยปริมาณการใช้น้ำมันเบนซินรวมแก๊สโซฮอล์อยู่ที่ 20 ล้านลิตรต่อวัน ปรับลดลงจากเดือนกุมภาพันธ์ 5% ขณะที่น้ำมันดีเซลหมุนเร็วมีปริมาณการใช้อยู่ที่ 53.9 ล้านลิตรต่อวัน ปรับลดลง 2%

เนื่องจากช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วงปิดภาคเรียน และเป็นช่วงปลายฤดูของพืชผลเกษตร จึงส่งผลให้การใช้น้ำมัน เพื่อการขนส่งสินค้าพืชเกษตรลดลง รวมทั้งเดือนกุมภาพันธ์เป็นช่วงเทศกาลตรุษจีน จึงมีการเดินทางท่องเที่ยวมากกว่าเดือนมีนาคม

สำหรับแนวโน้มการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในเดือนเมษายนอาจปรับลดลงจากเดือนมีนาคม เนื่องจากประชาชนมีความกังวลต่อการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ จากสถานการณ์ชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดงที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในการเดินทางได้

นายพีระพลบอกด้วยว่า ในช่วงการประกาศพ.ร.ก.ฉุกเฉิน กรมธุรกิจพลังงานได้เตรียมแผนติดตามเฝ้าระวังการขนส่งน้ำมันทั่วประเทศ หากพื้นที่ใดมีความเสี่ยง จะทำการหลีกเลี่ยงการขนส่งน้ำมัน แต่ขณะนี้ยังไม่ได้รับการประสานงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงยังดำเนินงานตามแผนปกติ

และนอกจากนี้ในเดือนพฤษภาคม กรมธุรกิจพลังงานได้เตรียมในการดูแลปริมาณการใช้ก๊าซแอลพีจีเป็นพิเศษ เนื่องจากจะมีการปิดซ่อมแซมโรงงานแยกก๊าซ 2 แห่งจากทั้งหมด 5 แห่ง จึงทำให้ต้องมีการวางแผนนำเข้าก๊าซแอลพีจีจากต่างประเทศ เพื่อให้สามารถรองรับปริมารการใช้เฉลี่ยที่ 1.54 แสนตันต่อเดือน ในช่วง 3 เดือนข้างหน้าได้