นายกฯ นัดคกก.สิ่งแวดล้อมหารือลงทุนมาบตาพุดสัปดาห์นี้

นายกฯ นัดคกก.สิ่งแวดล้อมหารือลงทุนมาบตาพุดสัปดาห์นี้

นายกรัฐมนตรี เรียกประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติภายในสัปดาห์นี้ เดินหน้าแก้ไขปัญหามาบตาพุดเปิดทางเอกชนลงทุนต่อได้โดยเร็ว

นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี บอกว่า นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เตรียมเรียกประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ภายในสัปดาห์นี้ตามข้อเสนอของภาคเอกชน ในการแก้ไขปัญหาการลงทุนในพื้นที่มาบตาพุด เพื่อให้โครงการในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดบางโครงการสามารถลงทุนต่อไปได้

นายพุทธิพงษ์ บอกด้วยว่า ความคืบหน้าการดำเนินการตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 มาตรา 67 วรรคสอง ขณะนี้มีความคืบหน้าของการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เช่น การร่างพระราชบัญญัติองค์การอิสระ ซึ่งปัจจุบันผ่านการตรวจพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้ว อยู่ระหว่างกระบวนการนำเสนอคณะรัฐมนตรี หรือ ครม. และรัฐสภา  และความคืบหน้าการจัดตั้งองค์การอิสระ เฉพาะกาล  อยู่ระหว่างการดำเนินการ โดยคาดว่าแล้วเสร็จสิ้นเดือนเมษายน เป็นต้น