ยอดขอบีโอไอ Q1/53 ทะลุแสนล้าน

ยอดขอบีโอไอ Q1/53 ทะลุแสนล้าน

บีโอไอ ระบุ ยอดขอส่งเสริมการลงทุนไตรมาสแรกปีนี้ทะลุแสนล้านบาท  จำนวนโครงการเพิ่มขึ้น 48% โดยอุตสาหกรรมบริการและสาธารณูปโภคสนใจขอรับส่งเสริมลงทุนมากสุด

นางอรรชกา สีบุญเรือง เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  หรือ บีโอไอ บอกว่า การส่งเสริมการลงทุนในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้  มีจำนวนโครงการที่ยื่นขอรับส่งเสริมการลงทุนทั้งสิ้น 311 โครงการ เพิ่มขึ้น 48.6 %  เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน  ส่วนมูลค่าเงินลงทุนในไตรมาสแรกปีนี้ มีมูลค่ารวม 109,100 ล้านบาท และคาดว่าจะเกิดการจ้างงานจากโครงการที่ขอรับส่งเสริมประมาณ 45,980 คน
        
สำหรับอุตสาหกรรมที่มีผู้สนใจขอรับส่งเสริมลงทุนมากเป็นอันดับ 1 คือ บริการและสาธารณูปโภค มีมูลค่าเงินลงทุนรวม 59,500 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นกิจการโรงไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติ  ส่วนอันดับ 2 คืออุตสาหกรรมโลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง มีมูลค่าการลงทุนรวมกว่า 17,000 ล้านบาท มีกิจการขนาดใหญ่ได้แก่ การผลิตยางรถยนต์ ชิ้นส่วนยานยนต์ และเครื่องจักร
         
และอันดับ 3 คือ อุตสาหกรรมเกษตร มีมูลค่าการลงทุนรวม 14,000 ล้านบาท มีกิจการขนาดใหญ่คือ การคัดคุณภาพข้าวและไซโล การผลิตอาหารพร้อมรับประทาน และการผลิตสารให้ความหวาน ขณะที่อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้ามาเป็นอันดับ 4 มีมูลค่าเงินลงทุนประมาณ 7,200 ล้านบาท กิจการขนาดใหญ่ได้แก่ การผลิตชิ้นส่วนฮาร์ด ดิสก์ ไดรฟ์