Update/ น้ำมันลง 20 – 40 สต. พรุ่งนี้

Update/ น้ำมันลง 20 – 40 สต. พรุ่งนี้

ผู้ค้าน้ำมันทุกราย ประกาศลดราคาน้ำมันเบนซินลง 20 – 40 สตางค์ ส่วนดีเซลยังคงเดิม  มีผลตั้งแต่วันพรุ่งนี้ ตามราคาน้ำมันตลาดโลกที่ปรับตัวลดลงต่อเนื่อง 

นายวิทยา หวังจิตรารักษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่การตลาดขายปลีก หน่วยธุรกิจน้ำมัน บมจ.ปตท. บอกว่า ผู้ค้าน้ำมันทุกรายได้ปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มแก๊สโซฮอล์ และ E20 ลงลิตรละ  40 สตางค์   น้ำมันเบนซิน ออกเทน 91 ปรับลดลงในอัตราลิตรละ 20 สตางค์ ส่วนน้ำมัน  E85   และน้ำมันดีเซล  ราคายังไม่เปลี่ยนแปลง  โดยมีผลตั้งแต่เวลา 05.00 นาฬิกา  ของวันพรุ่งนี้

ส่งผลให้ราคาขายปลีก  ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันพรุ่งนี้  เป็นดังนี้
น้ำมันเบนซิน 91   ลิตรละ  37.64 บาท,
แก๊สโซฮอล์ 95  ลิตรละ  33.84 บาท ,
แก๊สโซฮอล์ 91  ลิตรละ  32.34 บาท ,
น้ำมัน E20  ลิตรละ 31.54 บาท
ส่วนน้ำมัน  E85  ราคาไม่เปลี่ยนแปลง ที่ลิตรละ  20.32 บาท และน้ำมันดีเซลราคาอยู่ที่ 29.89 บาท
   
สำหรับสาเหตุของการปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันลงในครั้งนี้  เป็นผลมาจากต้นทุนราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกช่วงที่ผ่านมา ได้ปรับตัวลดลง ซึ่งมาจากหลายปัจจัย เช่น ความเชื่อมั่นของนักลงทุนลดลงจากกรณี Goldman Sachs ถูกฟ้องร้องในข้อหาฉ้อโกง ประกอบกับเงินดอลลาร์สหรัฐฯ แข็งค่าขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับเงินยูโร

ส่วนราคาน้ำมันสำเร็จรูปเบนซินปรับตัวลดลงตามราคาน้ำมันดิบดูไบ เนื่องจากปริมาณนำเข้าจากซาอุดิอาระเบียคาดว่าจะปรับลดลง ภายหลังจากโรงกลั่นในประเทศกลับมาดำเนินการผลิตตามปกติ

โดยน้ำมันดิบดูไบอยู่ที่ 83.11 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล เพิ่มขึ้น 71 เซ็นต์ เมื่อเทียบกับที่ปรับลดลงเมื่อวันก่อน 2.40 ดอลลาร์ //น้ำมันสำเร็จรูปเบนซิน 95 สิงคโปร์อยู่ที่ 92.33 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ปรับเพิ่มขึ้น 1.21 ดอลลาร์ จากที่ลดลง 2.53 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในวันก่อน ส่วนน้ำมันสำเร็จรูปดีเซลสิงคโปร์อยู่ที่ 93.56 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล

นายวิทยา บอกด้วยว่า การปรับราคาในอัตราที่ไม่เท่ากันในครั้งนี้นั้น จะทำให้ราคาขายปลีกน้ำมันเบนซิน 91 แตกต่างจากราคาน้ำมันอื่นในกลุ่มแก๊สโซฮอล์มากขึ้น เป็นการสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน ตามนโยบายของภาครัฐฯ ซึ่งนอกจากจะเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายแล้ว ยังช่วยส่งเสริมเกษตรกรภายในประเทศ ลดการพึ่งพาพลังงานจากต่างประเทศอีกด้วย