กบง.บังคับใช้ไบโอดีเซลบี 3 แทนบี 2 มีผลมิ.ย.นี้

กบง.บังคับใช้ไบโอดีเซลบี 3 แทนบี 2 มีผลมิ.ย.นี้

กระทรวงพลังงาน ประกาศมาตรฐานน้ำมันดีเซลใหม่กำหนดให้ผสมน้ำมันไบโอดีเซลในสัดส่วน 3% จากเดิม 2% เริ่มใช้ 45 วันนับจากนี้เป็นต้นไป 

นายแพทย์วรรณรัตน์ ชาญนุกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกระทรวงพลังงาน บอกว่า ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงาน หรือ กบง. มีมติเห็นชอบการกำหนดมาตรฐานน้ำมันดีเซลใหม่ โดยน้ำมันดีเซลธรรมดาจะต้องเพิ่มสัดส่วนการผสมน้ำมันไบโอดีเซล ในสัดส่วน 3% หรือ บี 3 จากเดิมที่กำหนดให้ผสมในอัตรา 2% หรือบี 2 ภายใน 45 วันนับจากนี้ หลังค่ายรถยนต์จำนวน 13 ค่ายออกมายืนยันว่าจะไม่มีปัญหาต่อเครื่องยนต์

รวมทั้งจากการตรวจสอบพบว่า ปริมาณวัตถุดิบ  บี 100 มีเพียงพอต่อความต้องการ และถือเป็นการช่วยเหลือเกษตรกร เพราะต้องซื้อปาล์มน้ำมันจากเกษตรกรเพิ่มขึ้น สามารถแก้ไขปัญหาราคาตกต่ำ และสามารถลดการนำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศ แก้ไขภาวะโลกร้อนที่ลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลอีกด้วย          

รัฐมนตรีกระทรวงพลังงาน บอกด้วย ขั้นตอนต่อไปในวันที่ 1 มกราคม ปี 2554 กระทรวงพลังงานจะประกาศใช้น้ำมันดีเซลเกรดเดียวจากปัจจุบันมี 2 เกรด คือ น้ำมัน บี 3 และ บี 5 โดยเบื้องต้นจะต้องสำรวจปริมาณปาล์มน้ำมันว่ามีเพียงพอต่อความต้องการหรือไม่ ซึ่งหากยังมีปริมาณไม่สูงนักก็อาจจะประกาศใช้น้ำมัน บี 4 ไปก่อน หลังจากนั้นจึงขยับไป บี 5 เมื่อปริมาณเพียงพอ ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นเดือนพฤษภาคมปี 2554 ต่อไป