กฟผ. ชี้ Peak ปีนี้โต 8.4%

กฟผ. ชี้ Peak ปีนี้โต 8.4%

กฟผ. ระบุ ความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงปีนี้เพิ่มขึ้น 8.4% เมื่อเทียบกับปีก่อน และนับเป็นการทำลายสถิติครั้งที่ 9 ในปีนี้

นายสุทัศน์ ปัทมสิริวัฒน์ ผู้ว่าการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ กฟผ. บอกว่า  เมื่อวันที่ 22 เมษายนที่ผ่านมาเวลา 14.30 น.  ได้เกิดความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุด หรือ Peak ที่ระดับ 23,897  เมกะวัตต์  นับเป็นครั้งที่ 9  ของปีนี้ โดยถือเป็นการเพิ่มขึ้น 8.4% เมื่อเทียบกับวันที่ 24 เมษายน ปี 2552 ที่ระดับ 22,044 เมกะวัตต์ และสูงกว่าประมาณการในค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าที่ใช้ในการจัดทำแผน  PDP  2010  ที่ระดับ 23,600 เมกะวัตต์   

สำหรับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่สูงขึ้น เป็นผลมาจากการฟื้นตัวทางด้านเศรษฐกิจโลกที่ส่งผลต่อการฟื้นตัวเศรษฐกิจของประเทศ ที่มูลค่าการส่งออกของเดือนมีนาคม ที่ขยายตัวถึง 40.9%  ตามที่กระทรวงพาณิชย์ได้สรุปตัวเลขล่าสุด สอดคล้องกับไอเอ็มเอฟที่คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจไทยจะโตขึ้น 5.5% ในปี 2553-54  นอกจากนี้ยังรวมถึงผลจากสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าวและอุณหภูมิสูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา

ผู้ว่าการ กฟผ. บอกด้วยว่า สำหรับการดูแลความปลอดภัยระบบสายส่ง และโรงไฟฟ้าได้เพิ่มเจ้าหน้าที่ให้ดูแลอย่างใกล้ชิด และยังเครือข่ายประชาชนในพื้นที่ช่วยดูแล เพื่อป้องการกันก่อเหตุวินาศภัยที่อาจจะเกิดขึ้นอีกด้วย

ด้านนายแพทย์วรรณรัตน์ ชาญนุกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน บอกว่า เพื่อเป็นการรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง กระทรวงพลังงานได้มีแผนรองรับกรณีที่โรงไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ หรือ ไอพีพี ที่จะเกิดขึ้นในปี 2554-2556 ที่หากมีการต่อต้านจนไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างได้ โดยการโรงไฟ้ฟาที่มีอยู่เดิม ที่ใช้น้ำมันเตาเดินเครื่องทดแทน แต่อาจจะทำให้ต้นทุนค่าไฟฟ้าปรับตัวสูงขึ้นได้ แต่ก็ถือเป็นความจำเป็นเพื่อป้องกันปัญหาไฟตกไฟดับ

ทั้งนี้รัฐมนตรีพลังงาน ยังได้เป็นประธานเปิดโครงการ “วัด – มัสยิด...ประหยัดไฟ...รวมใจสมานฉันท์”  ด้วยการนำนักศึกษาอาชีวศึกษาเปลี่ยนหลอดประหยัดพลังงานเบอร์ 5 ในศาสนสถานกว่า 600 แห่งทั่วประเทศจำนวน 450,000 หลอด คาดว่าจะสามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้กว่า  35  ล้านหน่วยต่อปี  หรือ ปีละ  106 ล้านบาท  และลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์ได้ 17,800  ตันต่อปี