กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน พพ. หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ กว่า 300 คน ศึกษาดูงานเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงาน

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน พพ. หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ กว่า 300 คน ศึกษาดูงานเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงาน  ณ อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ ย้ำจุดยืน สร้างจิตสำนึกคนไทยทุกภาคส่วน ประหยัดการใช้พลังงาน ลดปัญหาวิกฤตโลกร้อน

 วันนี้ (26เมย.53) นายแพทย์วรรณรัตน์  ชาญนุกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในการนำผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ทั้งส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอิสระ เข้าศึกษาดูงาน “การจัดการพลังงานเพื่อลดโลกร้อนของอาคารภาครัฐ” ณ อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ โดยมีผู้บริหารระดับสูงจากกระทรวงพลังงาน และสื่อมวลชนทุกแขนงเข้าร่วม

นายแพทย์วรรณรัตน์ กล่าวว่า แม้ขณะนี้ปัญหาวิกฤตการณ์ทางการเมือง ยังคงส่งผลกระทบสำคัญไปในทุกภาคส่วนของสังคม แต่ต้องไม่ลืมว่าปัญหาภาวะโลกร้อนได้ทวีความรุนแรง และเป็นภัยเงียบต่อมนุษยชาติทุกคน สังเกตได้ว่าขณะนี้ เกิดภัยพิบัติต่อเนื่อง อย่างเช่น แผ่นดินไหวที่ประเทศจีน ซึ่งมีประชาชนเสียชีวิตจำนวนมาก กรณีภูเขาไฟใต้ธารน้ำแข็งที่ประเทศไอซ์แลนด์เกิดประทุ และพ่นหมอกควันจนประเทศในยุโรปต้องปิดน่านฟ้าเป็นเวลาหลายสัปดาห์ ส่งผลเสียต่อเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ กว่า 20 ประเทศ รวมเป็นเงินหลายหมื่นล้านบาท รวมทั้งประเทศไทยเราเอง ก็ต้องเจอกับภาวะภัยแล้งในหลายจังหวัดเช่นกัน

ทั้งนี้ กระทรวงพลังงาน จึงได้จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน “ประหยัดพลังงานเพื่อลดโลกร้อนของอาคารภาครัฐ” ขึ้น เป็นการสานต่อการมอบนโยบาย “การจัดการพลังงาน ลดโลกร้อน” ของ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี เมื่อกลางเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และองค์ความรู้เรื่องการจัดการพลังงานและการอนุรักษ์พลังงานของหน่วยงานภาครัฐ ให้สามารถนำเทคนิคการอนุรักษ์พลังงานจากอาคารที่ประสบความสำเร็จไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงานต่อไป  โดยการศึกษาดูงาน ณ ศูนย์แสดงเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงาน (Display Center) อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ ประกอบไปด้วย 3 ส่วนคือ เทคนิคการประหยัดพลังงานในภาคอาคารธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม และภาคที่อยู่อาศัย

นายไกรฤทธิ์ นิลคูหา อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กล่าวว่า โครงการประหยัดพลังงานลดโลกร้อน พพ. ร่วมกับ กฟผ. ได้ดำเนินการมาแล้วระยะหนึ่ง โดยได้เปลี่ยนหลอดผอมเบอร์ 5 แทนหลอดเดิมที่อยู่ในอาคารภาครัฐเสร็จเรียบร้อยแล้ว 3 แห่ง ได้แก่ เปลี่ยนหลอดที่ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล จำนวน 1,120 หลอด ประหยัดพลังงานคิดเป็นเงิน 90,000 บาทต่อปี ลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 18 ตันต่อปี เปลี่ยนหลอดไฟที่ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1,600 หลอด ประหยัดพลังงานคิดเป็นเงิน 120,000 บาทต่อปี ลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 30 ตันต่อปี และเปลี่ยนหลอดไฟที่ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต จำนวน 500 หลอด ประหยัดพลังงานคิดเป็นเงิน 41,000 บาทต่อปี ลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 7.5 ตันต่อปี โดยขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการเปลี่ยนหลอดที่ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร จำนวน 4,000 หลอด