ยอด FDI ไตรมาสแรกพุ่ง 137%

ยอด FDI ไตรมาสแรกพุ่ง 137%

บีโอไอ ระบุ ยอดการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศไตรมาส 1 เพิ่มขึ้น 137% จากระยะเดียวกันของปีก่อนแตะ 4.4 หมื่นล้านบาท ชี้นักลงทุนญี่ปุ่นยังเป็นกลุ่มที่เข้ามาลงทุนมากที่สุด

นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ที่ปรึกษาด้านการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ บีโอไอ บอกว่า ยอดการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศ หรือ FDI (Foreign Direct Investment) ในช่วงไตรมาสแรกปีนี้ ตั้งแต่ช่วงเดือนมกราคม – มีนาคม พบว่า นักลงทุนต่างชาติยังคงเข้ามาลงทุนในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง

โดยมีโครงการลงทุนจากต่างประเทศยื่นขอรับส่งเสริมการลงทุนจำนวน 184 โครงการ เพิ่มขึ้น 30.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ที่มีจำนวน 141 โครงการ ส่วนมูลค่าเงินลงทุนขยายตัวถึง 137% มีมูลค่าเงินลงทุนรวม 44,399 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีมูลค่า 18,737 ล้านบาท สำหรับ โครงการลงทุนจากต่างประเทศที่ยื่นขอส่งเสริม ประกอบด้วยโครงการใหม่ 94 โครงการและขยายการลงทุน 90 โครงการ 

ขณะที่ประเภทกิจการที่นักลงทุนต่างชาติยื่นขอส่งเสริมสูงสุด คือ กิจการผลิตผลิตภัณฑ์โลหะเครื่องจักรและอุปกรณ์ขนส่ง จำนวน 44 โครงการ มูลค่าเงินลงทุนรวมประมาณ 14,416 ล้านบาท รองลงมาคือ กิจการบริการและสาธารณูปโภค 42 โครงการ มูลค่าเงินลงทุนรวมประมาณ 10,344 ล้านบาท

นางสาวอัจฉรินทร์ บอกด้วยว่า นักลงทุนญี่ปุ่น ยังคงเป็นประเทศที่ยื่นขอรับส่งเสริมการลงทุนมากที่สุด จำนวน 66 โครงการ มูลค่าเงินลงทุนรวม 21,565 ล้านบาท เพิ่มขึ้นถึง 145% โดยโครงการขนาดใหญ่จากญี่ปุ่นที่ขอรับส่งเสริมการลงทุนได้แก่ กิจการผลิตชิ้นส่วนฮาร์ด ดิสก์ ไดรฟ์ และกิจการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
         
รองลงมาคือการลงทุนจากจีน มีโครงการที่ยื่นขอส่งเสริมรวม 8 โครงการ ปริมาณเงินลงทุน 6,441 ล้านบาท  อันดับสามคือสิงคโปร์ จำนวน 21 โครงการ มูลค่าเงินลงทุน 6,147 ล้านบาท เป็นต้น