เรคกูเลเตอร์ ตรึงค่า FT เดือนพ.ค.-ส.ค.

เรคกูเลเตอร์ ตรึงค่า FT เดือนพ.ค.-ส.ค.

คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน มีมติตรึงอัตราค่าไฟฟ้าเอฟที งวดเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม เพื่อลดภาระให้กับผู้ใช้ไฟ แม้ต้นทุนเชื้อเพลิงรอบนี้จะเพิ่มขึ้นถึง 19.27 สตางค์ต่อหน่วย

นายดิเรก  ลาวัณย์ศิริ ประธานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน  หรือ เรคกูเลเตอร์ บอกว่า คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน มีมติให้ตรึงอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ  หรือ เอฟที สำหรับการเรียกเก็บในช่วงเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม โดยค่าเอฟทีจะอยู่ที่ 92.55 สตางค์ต่อหน่วย ทำให้ค่าไฟฟ้าเฉลี่ยเท่ากับ 3.17 บาท เพื่อลดภาระค่าไฟฟ้าให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าภาคการผลิต และประชาชน

ถึงแม้จากการคำนวณค่าเอฟทีในเดือนพฤษภาคม- สิงหาคมจะต้องเพิ่มขึ้นเป็น 111.82 สตางค์ต่อหน่วย หรือเพิ่มขึ้นจากงวดก่อน 19.27 สตางค์ต่อหน่วย ตามต้นทุนราคาก๊าซธรรมชาติ เฉลี่ยรวมค่าผ่านท่อเพิ่มขึ้นจาก 236.42 บาทต่อล้านบีทียูในช่วงเดือนมกราคม – เมษายน  เป็น 238.93 บาทต่อล้านบีทียูในช่วงเดือนพฤษภาคม- สิงหาคม และราคาน้ำมันเตา เพิ่มขึ้นจาก 71.6 – 72.9 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล เป็น 77.3 – 79.5 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล

นายดิเรก บอกด้วยว่า  คณะกรรมการกำกับกิจการไฟฟ้าประมาณการความต้องการไฟฟ้าในช่วงเดือนพฤษภาคม- สิงหาคม ปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้ารวมจะอยู่ที่ระดับ  54,380 ล้านหน่วยเพิ่มขึ้น 7.97% จากระยะเดียวกันของปีก่อน ส่วนความต้องการพลังงานไฟฟ้าในปีนี้จะขยายตัว 9.08%