ศาลฯ ยกคำร้องเอกชนขอลงทุนมาบตาพุด 16 โครงการ


ศาลฯ ยกคำร้องเอกชนขอลงทุนมาบตาพุด 16 โครงการ

ศาลปกครองยกคำร้องเอกชนเดินหน้าลงทุนมาบตาพุด 16 โครงการ รวมโรงแยกก๊าซแห่งที่ 6 ด้านกระทรวงพลังงานชี้ทำให้ต้องนำเข้า LPG เพิ่มกว่า 1 แสนตันต่อเดือน

นายแพทย์วรรณรัตน์ ชาญนุกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน บอกว่า ศาลปกครองกลางมีคำสั่งเมื่อวันที่ 24 เมษายนที่ผ่านมา ให้ยกคำร้องขออุทธรณ์คำสั่งคุ้มครองชั่วคราว กรณีระงับโครงการในพื้นที่มาบตาพุด  ตามที่ภาคเอกชนยื่นอุทธรณ์จำนวน 16 โครงการ รวมถึงโรงแยกก๊าซธรรมชาติที่ 6 ของบมจ.ปตท. เดิมจะเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ได้ตั้งแต่เดือนมีนาคม และสามารถผลิตก๊าซปิโตรเลียมเหลว หรือ LPG ประมาณเดือนละ 100,000 ตัน

โดยคำสั่งดังกล่าวจะมีผลกระทบทำให้ปตท.ต้องนำเข้า LPG เดือนละ 100,000-150,000 เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ในประเทศ ซึ่งกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงจะเป็นผู้จ่ายส่วนต่างการนำเข้าให้ 

นายแพทย์วรรณรัตน์ บอกด้วยว่า สำหรับการตรึงราคา LPG ของรัฐบาลที่จะสิ้นสุดในเดือนสิงหาคมนี้จะมีการขึ้นราคาหรือไม่ นั้นก็ต้องมาพิจารณากันอกีครั้ง ซึ่ง ขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาการแยกราคา LPG ออกเป็น 2 ราคา ทั้งภาคครัวเรือน อุตสาหกรรม และภาคขนส่ง

ด้านนายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือ ส.อ.ท. บอกว่า ความคืบหน้าการแก้ไขปัฐหาการลงทุนในพื้นที่มาบตาพุดขณะนี้ได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์เกณฑ์และองค์ประกอบครบถ้วนตามรัฐธรรมนูญปี 2550 แล้ว ทำให้ภาคเอกชนพร้อมดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม หรือ EIA และ ด้านสุขภาพ หรือ HIA ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 67 วรรค 2ดังนั้น จึงเชื่อว่าโครงการลงทุน  80-90% จะผ่านการอนุมัติ เพื่อให้เริ่มเดินหน้าโครงการได้ต่อภายในต้นปี 2554