ก.อุตฯ วางระบบจัดการกากอุตสาหกรรมทั่วประเทศ

ก.อุตฯ วางระบบจัดการกากอุตสาหกรรมทั่วประเทศ

กระทรวงอุตสาหกรรม เดินหน้าวางระบบจัดการกากอุตสาหกรรมทั่วประเทศ หวังแก้ไขปัญหาลักลอบทิ้งจนทำให้เกิดมลพิษต่อชุมชน

นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม บอกว่า กระทรวงอุตสาหกรรมได้ตั้งคณะทำงานประสานความร่วมมือด้านการจัดการกากอุตสาหกรรม โดยมีพื้นที่เป้าหมาย 15 จังหวัด  เนื่องจากในปัจจุบันมีปัญหาการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมในหลายพื้นที่  อาจก่อให้เกิดมลพิษและมลภาวะในชุมชน

โดยปัจจุบันมีโรงงานอุตสาหกรรมทั่วประเทศที่เข้าระบบจัดการกากของเสียจากภาคอุตสาหกรรมประมาณ 11,000 รายทั่วประเทศ คิดเป็นปริมาณ 80-90% ของปริมาณกากของเสียทั้งหมด ซึ่งขณะนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นพบว่า ตัวเลขสถิติปริมาณกากของเสียจากโรงงานบำบัดกากอุตสาหกรรม ไม่ตรงกับตัวเลขที่ผู้ประกอบการขออนุญาตนำออกกากอุตสาหกรรมของโรงงาน ทำให้อาจจะมีการลักลอบนำกากของเสียไปทิ้งในแหล่งอื่นที่อาจส่งผลกระทบต่อชุมชน

นายวิฑูรย์ บอกด้วยว่า พื้นที่เป้าหมายที่จะดำเนินการตรวจติดตามการจัดการกากอุตสาหกรรมจะนำร่อง ใน 15 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ สมุทรสาคร ชลบุรี ระยอง เป็นต้น เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวมีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ตั้งอยู่เป็นจำนวนมาก