ปตท.พร้อมจำหน่ายไบโอดีเซล บี 3 เดือนมิถุนายนนี้

ปตท.พร้อมจำหน่ายไบโอดีเซล บี 3  เดือนมิถุนายนนี้

ปตท.พร้อมจำหน่ายไบโอดีเซล บี 3  ช่วยประหยัดการนำเข้าน้ำมันปีละ 11,000 บาท
 
นายปรัชญา ภิญญาวัธน์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลายและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจน้ำมัน บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ปตท. พร้อมจำหน่ายน้ำมันดีเซลหมุนเร็วบี 3 ทดแทนน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี2 ตามนโยบายของกระทรวงพลังงานในการเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนที่จะกำหนดให้มีผลบังคับใช้ทั่วประเทศในเดือนมิถุนายนนี้ เป็นการเสริมสร้างความมั่นคงและเสถียรภาพด้านพลังงานของประเทศ ลดการขาดดุลการค้า และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากความผันผวนของราคาน้ำมัน

ทั้งนี้การปรับเพิ่มสัดส่วนการผสมไบโอดีเซล บี 100 ลงในน้ำมันดีเซลเพิ่มขึ้นอีก 1% ไม่มีผลกระทบกับเครื่องยนต์แต่อย่างใด หากแต่ช่วยลดการนำเข้าน้ำมันดีเซลของประเทศถึง 550 ล้านลิตร/ปี หรือประมาณ 11,000 ล้านบาท

นายปรัชญาฯ กล่าวต่อว่า จากการที่กระทรวงพลังงานจะออกประกาศข้อกำหนดคุณภาพน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี 3 ที่มีผลในเดือนมิถุนายน 2553 นั้น สถานีบริการ ปตท. จะมีน้ำมันดีเซลหมุนเร็วจำหน่าย 2 ชนิด คือ น้ำมันดีเซลหมุนเร็วบี3 และน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี 5 สำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี 5  ขณะนี้ ปตท. มีสถานีบริการจำหน่าย 995 แห่ง จากทั้งหมด 1,286 แห่งทั่วประเทศ นอกจากนั้น ปตท.ตั้งเป้าขยายการจำหน่ายน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี5 ให้ครบทุกสถานี ตามนโยบายรัฐบาลในปี 2544

ปัจจุบัน สถานีบริการน้ำมัน ปตท. เป็นสถานีบริการพลังงานทดแทนทั้งหมดมีการจำหน่ายกลุ่มน้ำมันแก๊สโซฮอลล์  และไบโอดีเซล  ในส่วนของแก๊สโซฮอล์ 95 (E10) มีการให้จำหน่ายครบทุกสถานีบริการ คือ 1,286  แห่ง  , (E20) จำนวน  151  แห่ง  , (E85) จำนวน 3 แห่ง,  แก๊สโซฮอล์ 91 จำนวน  935  แห่ง , ไบโอดีเซลบี 2 จำนวน 1,225 แห่ง และ ไบโอดีเซลบี 5   จำนวน  995  แห่ง 

โดยในปี 2553 ปตท.  ได้ตั้งเป้าหมายแผนงานเดินหน้าการก่อสร้างสถานีบริการใหม่  การปรับปรุงภาพลักษณ์ของสถานีบริการ   รวมถึงการเพิ่มถังน้ำมันใต้ดินในบางสถานีบริการ  ส่งผลให้ ปตท. คาดว่าจะมีสถานีบริการที่ให้จำหน่ายกลุ่มพลังงานทดแทน ประเภท เบนซินแก๊สโซฮอลล์  95  (E20)  และ น้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอลล์  91   และ ไบโอดีเซลบี 5  เพิ่มขึ้นอีกประมาณ 100  แห่ง  ณ  สิ้นปีนี้