ปตท.เดินหน้าลงทุน แม้การเมืองไม่นิ่ง

ปตท.เดินหน้าลงทุน แม้การเมืองไม่นิ่ง

ปตท. ยืนยันเดินหน้าแผนลงทุนระยะยาว 5 ปีข้างหน้า และพัฒนาพลังงานทดแทน แม้ปัญหาการเมืองภายในประเทศจะยังมีความขัดแย้ง

นายเพิ่มศักดิ์   ชีวาวัฒนานนท์   รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ บมจ.ปตท. บอกว่าปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองที่มีความรุนแรงขณะนี้ ไม่มีผลกระทบต่อแผนการลงทุนในระยะยาว 5 ปีของ ปตท.  โดยยังคงดำเนินการตามแผนเดิมที่วางไว้ ทั้งธุรกิจก๊าซธรรมชาติ และน้ำมัน แต่เพื่อความไม่ประมาท ปตท. สั่งให้หน่วยงานในสังกัดเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุด รวมถึงการติดตามสถานการณ์การเมืองอย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันการก่อเหตุที่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจของ ปตท.

สำหรับการใช้ก๊าซธรรมชาติ ตามแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า หรือ พีดีพี ระยะ 20 ปี ตามแผนการใช้ก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าจะลดลงจาก 70% เหลือ 49% และยังมีปริมาณก๊าซธรรมชาติเหลว หรือ แอลเอ็นจี ซึ่งเพียงพอต่อความต้องการใช้ ดังนั้น ตามแผน พีดีพี การใช้เอ็นจีวี จะเติบโตลดลง อย่างไรก็ตาม ในปีนี้ จะมีก๊าซธรรมชาติจากโครงการเจดีเอ บล็อกบี 17 หรือพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย ซึ่งจะเพียงพอต่อการจ่ายก๊าซฯ เข้าระบบ
 
นายเพิ่มศักดิ์ บอกด้วยว่า ส่วนความคืบหน้ากรณีชะลอการก่อสร้าง โรงแยกก๊าซธรรมชาติ โรงที่ 6 ขณะนี้อยู่ระหว่างรอประกาศประเภทกิจการรุนแรงที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ว่าจะมีโรงแยกก๊าซฯ โรงที่ 6 อยู่ในประกาศนี้หรือไม่ แต่ ปตท. พร้อมที่จะดำเนินการตามมาตรา 67 วรรคสองของรัฐธรรมนูญ

ทั้งนี้ปตท.ได้ลงนามบันทึกข้อตกลง “โครงการทดลองพัฒนาก๊าซชีวภาพที่ได้จากมูลสัตว์เพื่อการคมนาคม จังหวัดเชียงใหม่”ร่วมกับ บมจ. ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคัลส์  โดยปตท. และ บริษัท ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคัลส์  จะร่วมมือกันในการดำเนินโครงการทดลองพัฒนาก๊าซชีวภาพที่ได้จากมูลสัตว์เพื่อการคมนาคม ถือเป็นการส่งเสริมการพัฒนาพลังงานทดแทน และลดการนำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศในอนาคต

โดย บริษัท ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคัลส์  จะเป็นผู้ผลิตและปรับปรุงคุณภาพก๊าซชีวภาพจากมูลสุกรของโรงเลี้ยงสัตว์ บริษัท มงคล แอนด์ ซันส์ฟาร์ม จังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็นก๊าซชีวภาพอัด หรือ Compressed Bio-methane Gas  ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมต่อการนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงในยานยนต์ ตามมาตรฐานและข้อกำหนดของ กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน 

นายเพิ่มศักดิ์ บอกด้วยว่า ปตท. จะรับซื้อก๊าซชีวภาพอัดในราคาที่เหมาะสม เพื่อนำไปจำหน่ายเป็นเชื้อเพลิงในรถยนต์ทดแทนการใช้ก๊าซ CNG ในพื้นที่ห่างไกลแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติและสถานีบริการหลัก 

ทั้งนี้ บริษัท ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคัลส์ มีความสามารถในการผลิตก๊าซชีวภาพอัดประมาณ 6.5 ตันต่อวัน  ทดแทนการใช้น้ำมันดีเซลประมาณ 6,400 ลิตรต่อวัน หรือ ก๊าซหุงต้ม หรือ LPG ประมาณ 5,000 กิโลกรัมต่อวัน