ก.อุตฯ เร่งออกกฎบริหารจัดการของเสียในภาคอุตสาหกรรม

ก.อุตฯ เร่งออกกฎบริหารจัดการของเสียในภาคอุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม เร่งออกกฎหมายการจัดการของเสียในภาคอุตสาหกรรมทั่วประเทศ เดินหน้าสู่มาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียว พร้อมสั่งห้ามทำเหมืองทองในจังหวัดาระแก้ว
 
นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  บอกในงานสัมมนาเปิดตัวโครงการศึกษาและพัฒนะระบบบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมประจำปีงบประมาณ 2553 ว่า กระทรวงอุตสาหกรรมเร่งเดินหน้านโยบายนำอุตสาหกรรมสู่สีเขียว โดยใช้หลัก 3Rs คือ Reduce Reuse Recycle ในการจัดการของเสียในการลดต้นทุนการผลิตและรักษาสิ่งแวดล้อม

ในขณะเดียวกันก็มุ่งยกระดับมาตรฐาน ผู้รับจัดการกากอุตสาหกรรม โดยจะสนับสนุนให้นำระบบGPS มาติดรถขนส่งของเสียอันตราย เพื่อป้องกันการลักลอบทิ้ง ซึ่งจะนำร่องในเขตภาคตะวันออกก่อน คาดว่าจะสามารถทดลองใช้ได้ในปลายปีนี้ ซึ่งหากได้ผลก็จะออกเป็นกฎหมายบังคับใช้ทั่วประเทศต่อไป

นอกจากนี้ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ยังได้เรียกร้องให้รัฐบาลยกระดับมาตรฐานการประกอบกิจการโรงงานรับกำจัดของเสียและบังคับใช้กฎหมายให้เข้มงวดยิ่งขึ้น เพราะที่ผ่านมามีข้อร้องเรียนต่าง ๆ ทำให้เกิดภาพลบต่ออุตสาหกรรมโดยรวม

ด้านนายสมเกียรติ ภู่ธงชัยฤทธิ์ อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ บอกว่า ได้ประสานงานไปยังจังหวัดสระแก้วที่มีการขุดพบแหล่งแร่ทองคำขนาดเล็กของชาวบ้าน โดยกรมฯ มีนโยบายที่จะห้ามขุดแร่ทองคำ ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตอย่างถูกต้อง โดยต้องการให้ผู้ที่อยากทำการขุดทั้งหมดจะต้องไปยื่นขอใบอนุญาตอย่างถูกต้องจากเจ้าหน้าที่ของกรมฯ ที่อยู่ในจังหวัดที่จะขอขุดก่อน

เนื่องจากล่าสุดได้รับการรายงานจากเจ้าหน้าที่ว่า เมื่อชาวบ้านได้ขุดแร่ทองคำแล้ว และได้ใช้สารปรอทในการทำให้แร่ทองคำบริสุทธิ์โดยเฉพาะวิธีการเผ่าไล่สารปรอทเพื่อให้ได้ทองนับเป็นวิธีที่อันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและตัวผู้กระทำเป็นอย่างมาก

ทั้งนี้ สำหรับจังหวัดที่มีแร่ทองคำมากในประเทศไทย ได้แก่ จังหวัดเลย พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์  ซึ่งที่ผ่านมากรมได้กันพื้นที่ไว้ 5 แห่ง สำหรับทำเหมืองทองคำขนาดใหญ่ แต่ผูประกอบการรายใหญ่ไม่ค่อยให้ความสนใจ เนื่องจากไม่คุ้มค่าในการลงทุน จึงได้ยกเลิกและเปิดให้เอกชนเข้ามาสำรวจหาแร่ชนิดอื่นแทน ซึ่งมีหลายรายเข้ามาดำเนินการแล้ว