ปตท. สนองนโยบายรัฐ จำหน่ายดีเซลหมุนเร็ว บี3 แทน บี2

ปตท. สนองนโยบายรัฐ จำหน่ายดีเซลหมุนเร็ว บี3 แทน บี2

 นายวิทยา หวังจิตรารักษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่การตลาดขายปลีก หน่วยธุรกิจน้ำมัน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า จากการที่รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน เพื่อให้ประเทศไทยสามารถพึ่งพาตนเองด้านพลังงาน ลดการนำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศ โดยให้มีการผสมน้ำมันไบโอดีเซล บี100 ลงในน้ำมันดีเซลหมุนเร็วให้มากขึ้น จากปัจจุบันที่มีการผสมในสัดส่วนร้อยละ 2 เพิ่มเป็นร้อยละ 3 ซึ่งตั้งแต่วันพรุ่งนี้ (1 มิ.ย. 53) เป็นต้นไป

น้ำมันดีเซลหมุนเร็วในประเทศไทยซึ่งปัจจุบันเป็น บี 2 ก็จะกลายเป็น บี 3 ทั้งหมด ทั้งนี้การปรับเพิ่มสัดส่วนการผสมไบโอดีเซล บี 100 ลงในน้ำมันดีเซลเพิ่มขึ้นอีก 1% ไม่มีผลกระทบกับเครื่องยนต์แต่อย่างใด หากแต่ช่วยลดการนำเข้าน้ำมันดีเซลของประเทศถึง 550 ล้านลิตร/ปี หรือประมาณ 11,000 ล้านบาทในภาพรวม

และพร้อมกันในวันที่ 1 มิ.ย. 53 นี้ กบง. ก็ได้มีการปรับอัตรากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี3 และน้ำมันไบโอดีเซล บี 5 ใหม่ โดยสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี3 ได้ลดอัตราเรียกเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงลง 0.20 บาท/ลิตร และได้ลดการชดเชยเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงของน้ำมันไบโอดีเซล บี 5 ลง 0.30 บาท/ลิตร อีกทั้งยังได้กำหนดให้มีการปรับลดส่วนต่างราคาขายปลีกระหว่าง น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี3  และน้ำมันไบโอดีเซล บี 5 ให้เหลือ 0.90 บาท/ลิตร  จากเดิม 1.20 บาท/ลิตร โดยให้คงราคาขายปลีกน้ำมันไบโอดีเซล บี 5 ไว้

ดังนั้น ปตท. จึงได้ปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี3 ทันที ตามนโยบายภาครัฐฯ ส่งผลให้ราคาน้ำมันขายปลีก ณ สถานีบริการน้ำมัน ปตท. ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ (1 มิ.ย. 53) เวลา 0.01 น. เป็นต้นไป ราคาเป็นดังนี้

                                                                                                                                 หน่วย: บาท/ลิตร

                                น้ำมันแก๊สโซฮอล์ E85 (พีทีที E85 พลัส)                                    19.42

                                น้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20 (พีทีที E20 พลัส)                                    28.94

                                น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 (พีทีที แก๊สโซฮอล์ พลัส 95)                    31.24

                                น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 (พีทีที แก๊สโซฮอล์ พลัส 91)                    29.74

                                น้ำมันเบนซิน 91 (พีทีที อัลฟา เอ็กซ์ 91)                                    35.04

                                น้ำมันไบโอดีเซล (พีทีที B5 พลัส)                                               26.79

                                น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว (พีทีที เดลต้า เอ็กซ์)                                   27.69              

นายวิทยา เพิ่มเติมว่า จากมติ กบง.ดังกล่าว จะส่งผลให้ค่าการตลาดของผู้ค้าน้ำมันลดลง โดยน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี 3 นั้น มีการลดการเรียกเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงลง 0.20 บาท/ลิตร แต่มีการปรับลดราคาขายปลีกลงไปมากกว่า คือ 0.30 บาท/ลิตร นอกจากนี้ ผู้ค้ายังมีต้นทุนที่เพิ่มขึ้นจากการผสมไบโอดีเซล บี 100 ซึ่งมีราคาแพงกว่าน้ำมันดีเซลพื้นฐาน ทำให้ค่าการตลาดน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี3 ของผู้ค้าลดลง ประมาณ 0.20 บาท/ลิตร และสำหรับน้ำมันไบโอดีเซล บี 5 นั้น

เนื่องจากมีการปรับลดอัตราเงินชดเชยกองทุนน้ำมันลง 0.30 บาท/ลิตร แต่ผู้ค้าไม่ได้ปรับขึ้นราคาขายปลีก ส่งผลให้ค่าการตลาดลดลง 0.30 บาท/ลิตร แต่อย่างไรก็ตาม ปตท. ก็พร้อมที่จะสนับสนุนนโยบายรัฐฯ เพื่อให้ประเทศไทยมีสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนสูงขึ้น ลดการพึ่งพาพลังงานงานจากต่างประเทศ และนอกเหนือจากน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี3 แล้ว ปตท. ยังคงมีแผนงานที่ขยายการจำหน่ายน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี5 อย่างต่อเนื่อง โดยตั้งเป้าขยายการจำหน่ายน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี5 ให้ครบทุกสถานี เพื่อรองรับนโยบายน้ำมันดีเซลเกรดเดียวตามนโยบายรัฐบาลในปี 2554