ก.พลังงาน ชง รัฐพิจารณาก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ปลายปีนี้

ก.พลังงาน ชง รัฐพิจารณาก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ปลายปีนี้

นายแพทย์วรรณรัตน์ ชาญนุกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน บอกว่า กระทรวงพลังงาน พร้อมให้การสนับสนุนสำนักงานพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ หรือ สพน.ดำเนินงานต่อไป หลังจากครบกำหนดระยะเวลาศึกษาความเป็นไปได้ในการก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในเดือนตุลาคมนี้

โดยกระดับ สพน.ขึ้น เป็นองค์กรอิสระเช่นเดียวกับคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน หรือ เรกกูเลเตอร์ เพื่อให้เกิดความสะดวกและต่อเนื่องในการบริหารจัดการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ซึ่งสพน.ต้องส่งรายงานผลการศึกษาความเป็นไปได้ในการก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาตัดสินใจในเดือนธันวาคมนี้ ว่าจะให้มีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในประเทศไทยหรือไม่ หาก ครม.มีมติไม่ให้ก่อสร้างต้องนำโรงไฟฟ้าที่ใช้ถ่านหินและก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงเข้ามาเสริมในระบบแทน


ทั้งนี้ คณะกรรมการเพื่อเตรียมการศึกษาความเหมาะสมการผลิตไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ คาดว่าจะสามารถสรุปรายงานผลการศึกษาการก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในวันที่ 4 มิถุนายนนี้  โดยบริษัท Burns and Roe Asia ที่ปรึกษาเบื้องต้น ได้สรุปพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ 5 แห่งแล้ว คือ พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 แห่ง,  ชุมพร 1 แห่ง , นครสวรรค์ 1 แห่ง และสุราษฎร์ธานี 2 แห่ง