โซนี่ขยายการลงทุน 2.6 พันล้านบาท ผลิตกล้องดิจิตอลเลือกไทยเพราะแรงงานมีฝีมือ – ต้นทุนเหมาะสม

โซนี่ขยายการลงทุน 2.6 พันล้านบาท ผลิตกล้องดิจิตอลเลือกไทยเพราะแรงงานมีฝีมือ  – ต้นทุนเหมาะสม

บริษัทชั้นนำเดินหน้าลงทุนในไทยอย่างต่อเนื่อง  ล่าสุด โซนี่ ลงทุนเพิ่ม 2,600 ล้านบาท เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตกล้องดิจิตอล ชิ้นส่วนกล้อง และชุดเลนส์ คาดเพิ่มการจ้างงานในประเทศกว่าพันคน บีโอไอเผยบริษัทแม่ของโซนี่ ระบุ ไทยมีแรงงานและต้นทุนการผลิตดีกว่าประเทศอื่น 

นางอรรชกา สีบุญเรือง เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆนี้ ที่ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการลงทุน ได้อนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน       แก่โครงการขยายการลงทุนผลิตกล้องถ่ายรูปดิจิตอล ชุดเลนส์และชิ้นส่วนสำหรับกล้องถ่ายรูปดิจิตอล ของบริษัท โซนี่ เทคโนโลยี ( ประเทศไทย ) จำกัด มูลค่าเงินลงทุนทั้งสิ้น 2,606 ล้านบาท โดยมีกำลังการผลิตกล้องถ่ายรูปดิจิติล 2,100,000 ชุดต่อปี ชุดเลนส์ 2,730,000 ชุดต่อปี และ ชิ้นส่วนสำหรับกล้องถ่ายรูป 2,200,000 ชุดต่อปี ตั้งโรงงานที่นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งการขยายกิจการในครั้งนี้ บริษัทโซนี่ฯ จะใช้วัตถุดิบในประเทศ 2,481.9 ล้านบาทต่อปี เกิดการจ้างงานซึ่งเป็นแรงงานไทย 1,029 คน

 “บริษัทแม่ของโซนี่ เล็งเห็นถึงศักยภาพของการลงทุนในไทยทั้งด้านต้นทุนที่เหมาะสม และแรงงานที่มีฝีมือประณีต จึงต้องการขยายกิจการในครั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อประเทศไทยเป็นอย่างดี” เลขาธิการบีโอไอกล่าว

โครงการนี้จะเน้นการผลิตเพื่อส่งออก โดยลูกค้าหลักคือบริษัท SONY EMCS TOKAI TEC KODAH PLANT ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายของ SONY GROUP ส่วนยอดขายที่เหลืออีกส่วนหนึ่งจะขายในประเทศแก่บริษัท SONY THAI ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย สำหรับโรงงานผลิตกล้องถ่ายรูปดิจิตอล และชิ้นส่วนกล้องถ่ายรูป นอกจากที่ประเทศไทยแล้ว บริษัท SONY CORPORATION ซึ่งเป็นบริษัทแม่ ยังมีฐานการผลิตที่ประเทศจีน และมาเลเซียอีกด้วย