ปตท. ยืนยันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการปรับพื้นที่ป่าขุนทะเล จ. สุราษฎร์ธานี

ปตท. ยืนยันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการปรับพื้นที่ป่าขุนทะเล จ. สุราษฎร์ธานี   

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สื่อสารองค์กรและกิจการเพื่อสังคมบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)  ชี้แจงตามที่มีข่าวกลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติ บ้านควนยุง ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี ได้นำสื่อมวลชนเข้าตรวจสอบพื้นที่ป่าที่อยู่ในเขตความรับผิดชอบของศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 66 นิคมสร้างตนเองขุนทะเล จ.สุราษฎร์ธานี แล้วพบว่ามีการปรับไถผืนป่า โดยผู้ดำเนินการอ้างว่ารับจ้างจาก ปตท. เพื่อเตรียมพื้นที่ปลูกสวนปาล์มน้ำมันนั้น กลุ่ม ปตท. ขอยืนยันว่าทั้ง ปตท. และบริษัทในกลุ่มไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับการดำเนินการในพื้นที่ดังกล่าว ทั้งนี้กลุ่ม ปตท. ยังคงยึดมั่นในเจตนารมณ์ที่จะดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากชุมชนในการดำเนินงานควบคู่กันไป ดังเช่นโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ 1 ล้านไร่ที่ประสบผลสำเร็จ ซึ่งสามารถฟื้นฟูสภาพแห้งแล้งเสื่อมโทรมให้กลับมาชุ่มชื่นเขียวขจี และยังช่วยลดโลกร้อนด้วยการดูดซับปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์สะสมรวมทั้งสิ้น 18 ล้านตัน และปลดปล่อยก๊าซออกซิเจน 14 ล้านตัน ตลอดช่วงระยะเวลา 15 ปี ตั้งแต่เริ่มปลูกป่าในปี 2537 จนถึงปี 2552 

นอกจากนั้น ปตท. ยังมีส่วนร่วมรณรงค์ลดโลกร้อน โดยล่าสุดได้จัดทำโครงการ  1 ล้านกล้าถวายพ่อ ซึ่งมีการแจกกล้าไม้ที่เป็นพันธุ์ไม้ดูดซับสารพิษและไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัด ให้กับประชาชนทั่วประเทศได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมทั้งช่วยกันฟื้นฟูสภาพแวดล้อม และยังลดสภาวะโลกร้อนได้อีกด้วย