ก.อุตฯ-พลังงาน เตรียมแผนรับมือมาบตาพุด

ก.อุตฯ-พลังงาน เตรียมแผนรับมือมาบตาพุด

กระทรวงอุตสาหกรรม เตรียมแผนสำรองแก้ปัญหามาบตาพุด หวั่นประกาศ 18 ประเภทกิจการรุนแรงไม่ชัดเจนใน 2 เดือน เล็งประกาศเฉพาะในส่วนของกระทรวงอุตสาหกรรมและพลังงานก่อน

นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม บอกว่า กระทรวงอุตสาหกรรมเตรียมกำหนดแผนสำรองในการแก้ปัญหามาบตาพุดในกรณีที่ยังไม่สามารถออกประกาศ18 กิจการที่อาจส่งผลกระทบต่อชุมชุนอย่างรุนแรงได้ภายใน 2 เดือน โดยมีความเป็นไปได้ที่กระทรวงอุตสาหกรรมจะออกประกาศรายชื่อกิจการรุนแรงเอง แต่ต้องรอความชัดเจนจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมก่อนว่าจะออกรายชื่อกิจการรุนแรงได้หรือไม่


ทั้งนี้ได้มอบหมายให้นายพรชัย รุจิประภา ปลัดกระทรวงพลังงาน และนายวิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม หาข้อมูล และเหตุผลมาสนับสนุนในประเด็นที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมฯ ตั้งข้อสงสัยเพื่อนำไปเสนอในที่ประชุมครั้งต่อไป เนื่องจากรายชื่อกิจการรุนแรงส่วนใหญ่อยู่ในความเกี่ยว-ข้องของทั้ง 2 กระทรวงมากที่สุด โดยในวันที่ 2 สิงหาคมนี้จะเชิญกระทรวงพลังงานมาหารืออีกครั้ง ถึงข้อมูลที่แต่ละฝ่ายเตรียมมา

จี้นายกฯแจงใน 7 วัน กังขายื้อประกาศกิจการรุนแรง

ด้านนายสุทธิ อัชฌาศัย ผู้ประสานงานเครือข่ายประชาชนภาคตะวันออก ในฐานะกรรมการ 4 ฝ่ายภาคประชาชน บอกว่า วันที่ 21 กรกฎาคม เครือข่ายประชาชนภาคตะวันออกจะทำหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อสอบถามความชัดเจน 3 ประเด็น หลังคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติสั่งให้ที่ประชุมพิจารณาข้อมูลและผลกระทบเพิ่มเติมจากร่าง 18 กิจการรุนแรงที่กรรมการ 4 ฝ่ายเสนอ

ประกอบด้วยประเด็น //เพราะเหตุใดจึงไม่ประกาศประเภทกิจการรุนแรง  //และใช้กลไกอะไรในการพิจารณาเพราะข้อมูลของกรรมการ 4 ฝ่ายถือว่าครบถ้วนอยู่แล้ว เนื่องจากรับฟังความเห็นทั่วประเทศแล้ว //และหากการพิจารณาของบอร์ดสิ่งแวดล้อมไม่ได้รับการยอมรับ ใครจะเป็นผู้รับผิดชอบ

สผ.ชี้ประกาศช้า 2เดือนไม่กระทบเอกชน


ขณะที่นางสาวสุชญา อัมราลิขิต ผู้อำนวยการสำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือ สผ. บอกว่า  การทบทวนร่าง 18 ประเภทกิจการโครงการรุนแรงในเวลา 2 เดือน สผ. ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ได้ส่งรายละเอียดของประเภทกิจการที่อาจส่งผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงจำนวน 18 โครงการให้แก่นักวิชาการ คณะกรรมการผู้ชำนาญการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว

โดยเสนอรายละเอียดความเห็นเรื่องความเหมาะสม กำหนดประเภท ขนาดเห็นด้วยหรือไม่  พร้อมเหตุผลทางวิชาการ และกำหนดส่งคืน สผ. ภายในวันที่ 30 กรกฎาคมนี้ หลังจากนั้นจะจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นทางเทคนิคอีกครั้ง

         
ทั้งนี้ยืนยันว่าการที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ มีมติให้กลับมาทบทวนข้อมูลทางวิชาการเพิ่มเติม ไม่ใช่การยื้อ หรือทำให้เกิดผลกระทบต่อ  ภาคเอกชนที่ติดล็อกปัญหาในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และต้องเสียเวลาเพิ่มเติม

เนื่องจากขณะนี้กระบวนการจัดทำรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม หรือ อีไอเอ และรายงาน และผลกระทบทางสุขภาพ หรือ เอชไอเอ ภาคเอกชนสามารถดำเนินการตามขั้นตอนได้เลย ทำให้การทบทวนภายในระยะเวลา 2 เดือนไม่น่าจะทำให้เกิดปัญหาความล่าช้า หรือกระทบกับ ภาคเอกชนและหากข้อมูลทางวิชาการครบถ้วนการประกาศบัญชีโครงการรุนแรง  ก็สามารถทำได้ทันที

เอกชนหนุนอุตฯประกาศกิจการรุนแรงทันที


ส่วนนายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือ ส.อ.ท. บอกว่า หากกระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงพลังงานนำข้อมูลกิจการรุนแรงของคณะกรรมการ 4 ฝ่าย มาออกประกาศกิจการรุนแรงน่าจะได้รับการยอมรับมากขึ้น เพราะผ่านการรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั่วประเทศมาแล้ว

ซึ่งจะต่างจากประกาศกิจการรุนแรงของกระทรวงอุตสาหกรรม 8 กิจการ ในสมัยนายชาญชัย ชัยรุ่งเรือง เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม โดยการออกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมดังกล่าวไม่ได้ผ่านการรับฟังความเห็นประชาชนจึงทำให้มีการยอมรับน้อย