ประกาศประเภทกิจการรุนแรง 23 ส.ค.นี้

ประกาศประเภทกิจการรุนแรง 23 ส.ค.นี้

นายกรัฐมนตรี ระบุ สามารถประกาศประเภทกิจการรุนแรง 23 สิงหาคมนี้ ด้านชาวบ้านฉะเชิงเทรา ฟ้องศาลปกครอง ระงับการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในพื้นที่

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี บอกภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะทำงานศึกษาและเติมเต็มทางเทคนิค เพื่อลดและขจัดมลพิษ ในพื้นที่มาบตาพุดและพื้นที่ใกล้เคียง ว่า  การประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ในวันที่ 23 สิงหาคม จะมีความชัดเจนเกี่ยวกับการประกาศโครงการ หรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ


ขณะนี้ ได้เร่งรัดให้ฝ่ายต่างๆ เร่งทำงาน เพราะตัวกิจการแต่ละกิจการ ที่จะประกาศต้องมีความชัดเจน ไม่กระทบปัญหาการดำเนินการข้างหน้า ซึ่งแต่ละกิจการจะมีรายละเอียดเงื่อนไข ที่มีความเหมาะสม โดยฝ่ายที่เกี่ยวข้องกำลังทำงานอย่างต่อเนื่อง

โดยยืนยัน สาเหตุที่ล่าช้าไม่ใช่เพราะรัฐบาลต้องการยื้อเวลา หรือไม่ใช่ไม่กล้าตัดสินใจ แต่เนื่องจาก 18 ประเภทกิจการมีรายละเอียดค่อนข้างมากจึงต้องมีการพิจารณาให้รอบคอบ

ส่วนความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดนั้นได้เร่งรัดการติดตั้งระบบติดตามการรั่วไหลของสารพิษต่างๆ รวมถึงการติดประกาศแจ้งให้ประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงได้รับทราบหากเกิดปัญหาขึ้น

นอกจากนี้ กระทรวงสาธารณสุขได้เร่งรัดจัดตั้งสถาบันอาชีวะเวชศาสตร์ และสถาบันอาชีวะสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ดังกล่าว เพื่อดูแลสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ แม้ยอมรับว่า มีปัญหาเรื่องการจัดทำแนวกันชน เพราะการจัดทำผังเมืองยังไม่เสร็จเรียบร้อย ดังนั้นต้องดึงประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในเรื่องนี้ให้มากขึ้น และ "เรื่องแนวกันชนยังเป็นเรื่องยาก เพราะชุมชนกับอุตสาหกรรมปะปนกันอยู่ บางทีเป็นเพราะอุตสาหกรรมขยายไป บางทีชุมชนก็วิ่งเข้าสู่อุตสาหกรรม"

ด้านนายศรีสุวรรณ จรรยา นายกสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน บอกว่า ตนเองพร้อมด้วยชาวบ้านใน ตำบล เขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัด ฉะเชิงเทรา กว่า 600 คน ได้ยื่นฟ้องต่อศาลปกครอง เพื่อให้ขอให้มีคำสั่งระงับการดำเนินโครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังความร้อนขนาด 540 เมกะวัตต์ ของบริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด ร่วมกับกลุ่มเกษตรรุ่งเรืองพืชผล ซึ่งประกอบกิจการผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยการใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิง

เนื่องจากเห็นว่าก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมนุมอย่างรุนแรง อีกทั้งยังไม่ได้มีการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม จึงขอให้ศาลมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวไว้ก่อนด้วย