ปตท.ร่วม ขสมก.หาที่ดินก่อสร้างปั๊ม NGV
  • 5 March 2021 at 06:17
  • 25
  • 0

ปตท. – ขสมก. ร่วมกันดำเนินการจัดหาที่ดินก่อสร้างสถานีบริการ NGV รองรับโครงการรถโดยสาร NGV

นายเติมชัย บุนนาค  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่วางแผน  หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)  (ปตท.) เปิดเผยว่า ตามที่ปรากฏเป็นข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์เกี่ยวกับการจัดหาพื้นที่สำหรับการก่อสร้างสถานีบริการ NGV เพื่อรองรับโครงการรถโดยสาร NGV ของ  องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ซึ่งเนื้อหาบางส่วนมีความคลาดเคลื่อน นั้น 

โดยข้อเท็จจริงแล้ว กระทรวงพลังงาน และ ปตท. ได้มีความร่วมมือกันในการใช้ NGV เป็นพลังงานทางเลือกสำหรับรถโดยสาร ขสมก.  ปัจจุบันทั้ง ขสมก.  และ ปตท. อยู่ระหว่างการพิจารณาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของที่ดินหลายแห่ง  โดยเฉพาะที่ดินของหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ   รวมทั้งที่ดินภายในอู่ของ ขสมก. เพื่อใช้ในการก่อสร้างสถานีบริการ NGV   ทั้งนี้ในระยะเริ่มต้น ปตท. ได้เตรียมสถานีบริการ NGV ขนาดใหญ่ที่เปิดดำเนินการแล้วเพื่อให้บริการองรับรถโดยสาร NGV ของ ขสมก. ในช่วงเวลาที่ไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้รถ NGV ทั่วไป

นายเติมชัย  บุนนาค   เปิดเผยเพิ่มเติมว่า NGV เป็นพลังงานทางเลือก มีความประหยัด ปลอดภัย เมื่อเทียบกับเชื้อเพลิงชนิดอื่น และยังสามารถช่วยลดมลพิษได้ดี   โดย ปตท. ให้การสนับสนุนส่งเสริมให้มีการใช้ NGV อย่างต่อเนื่อง  ปัจจุบันมีรถยนต์ใช้ NGV เป็นเชื้อเพลิงแล้วจำนวน 193,352 คัน (ณ วันที่ 31 ก.ค.53)  คิดเป็นปริมาณการใช้ NGV ประมาณ 5,000  ตันต่อวัน  และมีสถานีบริการ NGV  เปิดจำหน่ายแล้วจำนวน 411 แห่ง