ก.อุตฯ มั่นใจ 76 โครงการมาบาตาพุดเดินหน้าต่อได้

ก.อุตฯ มั่นใจ 76 โครงการมาบาตาพุดเดินหน้าต่อได้ 

กระทรวงอุตสาหกรรม มั่นใจ 76 โครงการมาบตาพุดเดินหน้าได้ทันที หากศาลปกครองตัดสินออกมาในทางที่ดี พร้อมยืนยันสามารถชี้แจงภาคประชาชนที่นัดชุมนุมให้ 29 สิงหาคมนี้ได้

นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม บอกว่า กรณีที่ศาลปกครองจะอ่านคำพิพากษาคดีมาบตาพุดในวันที่ 2 กันยายนนี้ หากคำพิพากษาของศาลออกมาด้วยดี กระทรวงอุตสาหกรรมก็คาดหวังว่า โครงการลงทุนทั้ง 76 โครงการบางส่วนจะสามารถเดินหน้าได้ทันที เพราะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถออกใบอนุญาตได้ทันที

นอกจากนี้ยังได้สั่งการให้ฝ่ายกฎหมายของกระทรวงอุตสาหกรรมศึกษาว่า เมื่อกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมออกประกาศ 11 ประเทศกิจการที่อาจส่งผลกระทบรุนแรงแล้ว  หน่วยงานผู้ออกใบอนุญาต จำเป็นต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง ทั้งนี้เชื่อว่าบรรยากาศการลงทุนจะกลับสู่ภาวะปกติอีกครั้งได้ในช่วงต้นปีหน้า

ส่วนการที่ชาวบ้านมาบตาพุดจะออกมาเคลื่อนไหวในวันที่ 29 สิงหาคมนี้ เป็นสิ่งที่สามารถทำได้ โดยกระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างและช่วงที่ผ่านมาได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการไว้เบื้องต้นบ้างแล้วคาดว่าจะสามารถทำความเข้าใจกันได้
 
นายชัยวุฒิ บอกด้วยว่า ในสัปดาห์หน้า จะเดินทางไปโรดโชว์ที่ประเทศจีนที่กวางเจา เพื่อชักชวนให้นักลงทุนจีนเข้ามาลงทุนพร้อมกับร่วมกับคณะของนายก
รัฐมนตรีในงานเวิลด์เอ็กซ์โปที่นครเซี่ยงไฮ้ด้วย

รวมทั้งจะเดินทางไปโรดโชว์ที่ประเทศญี่ปุ่นกลางเดือนกันยายนนี้ด้วย โดยนักลงทุนญี่ปุ่นให้ความสำคัญ เรื่องการออกประกาศประเภทกิจการรุนแรง ก็จะได้นำเรื่องมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเรื่องการออกประกาศประเทศกิจการรุนแรงไปชี้แจงให้ทราบด้วย
 
นายสันติ วิลาสศักดานนท์ ประธานกิตติมศักดิ์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือ ส.อ.ท. บอกว่า นักลงทุนส่วนใหญ่กำลังจับตาการตัดสินของศาลปกครองกลาง คดีมาบตาพุดในวันที่ 2 กันยายน

โดยหากผลออกมาในทางบวกจะทำให้นักลงทุน มีความมั่นใจมากขึ้น ส่วนเรื่องค่าบาทที่แข็งค่าในขณะนี้ ยังไม่กระทบการส่งออกมากนัก แต่ยอมรับว่าเป็นห่วง เนื่องจากค่าบาทมีแน้วโน้มที่จะแข็งค่าขึ้น ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทย ควรเข้าไปช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อย ที่ใช่วัตถุดิบภายในประเทศ ที่จะได้รับผลกระทบอย่างแน่นอน

นายสันติ บอกด้วยว่า แนวโน้มกระทรวงพาณิชย์จะของตรึงราคาสินค้าออกไปจนถึงสิ้นปี เชื่อว่าคงทำได้ในเฉพาะสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นและอยู่ในการควบคุมของทางกระทรวงเท่านั้น แต่สินค้าประเภทอื่นมีการปรับขึ้นราคาไปบ้างแล้ว