RATCH ตั้งบริษัท ไฟฟ้า น้ำงึม 3 พัฒนาโรงไฟฟ้าพลังน้ำ

 

RATCH ตั้งบริษัท ไฟฟ้า น้ำงึม 3 พัฒนาโรงไฟฟ้าพลังน้ำ

นายนพพล มิลินทางกูร กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า  ได้มีการจัดตั้งบริษัท ไฟฟ้า น้ำงึม 3 จำกัด ใน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม ที่ผ่านมา เพื่อเป็นผู้พัฒนาโครงการน้ำงึม 3 ซึ่งเป็นการร่วมทุนของ 4  ฝ่าย ประกอบด้วย ราชบุรีโฮลดิ้ง ถือหุ้นร้อยละ 25 บริษัท จีเอ็มเอส ลาว จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 27 บริษัท มารูเบนี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 25 และ รัฐวิสาหกิจลาว ถือหุ้นร้อยละ 23 ทั้ง 4 ฝ่ายจะร่วมกันพัฒนาโครงการน้ำงึม 3 มูลค่ากว่า 30,000 ล้านเหรียญสหรัฐเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าตามสัญญาสัมปทานให้แล้วเสร็จตามกำหนดในปี 2560

บริษัท ไฟฟ้า น้ำงึม 3 จำกัด มีทุนจดทะเบียน 300,000 เหรียญสหรัฐ ตั้งอยู่ที่แขวงนครหลวงเวียงจันทน์  สปป. ลาว โดยจะเป็นผู้ดำเนินการโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำน้ำงึม 3  ขนาดกำลังผลิต 440 เมกะวัตต์ กำหนดเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในปี 2560 ทั้งนี้ กระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้ส่วนใหญ่จะจำหน่ายแก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) ซึ่งจะช่วยเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้าของประเทศและลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลได้ในอนาคต

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2553 บริษัทฯในฐานะผู้ร่วมพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำงึม 3 ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจโครงสร้างราคาค่าไฟฟ้า (Tariff MOU) ในโครงการโรงไฟฟ้าน้ำงึม 3 กับ กฟผ. ในฐานะผู้รับซื้อไฟฟ้า ขณะนี้โครงการดังกล่าวอยู่ในขั้นตอนของการพิจารณาคัดเลือกผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการ และการเจรจาสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. ซึ่งคาดว่าจะสามารถลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าได้ในปี 2554