ค่าเอฟทีงวดม.ค.-เม.ย. ปี 54 ลด 5.67 สต./หน่วย

ค่าเอฟทีงวดม.ค.-เม.ย. ปี 54 ลด 5.67 สต./หน่วย

กระทรวง พลังงาน ระบุ ค่าเอฟที งวดเดือน มกราคม-เมษายนปีหน้าปรับลดลง 5.67 สตางค์ต่อหน่วย หลังต้นทุนเชื้อเพลิงปรับตัวลดลง และอานิสงส์เงินบาทแข็งค่า

นาย แพทย์วรรณรัตน์ ชาญนุกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน บอกว่า คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการพลังงานมีมติปรับลดค่าไฟฟ้าอัตโนมัติ หรือ เอฟที งวดใหม่เดือนมกราคม-เมษายน ปี 2554 ลงใน อัตรา 5.67 สตางค์ต่อหน่วย จากปัจจุบันระดับ 92.55 สตางค์ต่อหน่วย เหลือ 86.58 สตางค์ต่อหน่วย และเมื่อรวมกับค่าไฟฐานที่ 2.25 บาทต่อหน่วย จะทำให้ค่าไฟปรับตัวลดลงจากปัจจุบัน ที่ 3.17 บาทต่อหน่วย เหลือ 3.11 บาทต่อหน่วย 

หลังราคาก๊าซธรรมชาติและราคาน้ำมันเตาที่นำมาคำนวณ ย้อนหลัง 6 เดือน ช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคมปี 2553 ปรับตัวลดลง และค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นการคำนวณค่าเอฟทีรอบก่อนหน้านี้ที่ 32.50 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ มาอยู่ที่ระดับ 30.30 บาทต่อดอลลาร์

ทั้งนี้จากการปรับลดค่าเอฟทีในระดับดังกล่าวจะทำให้การใช้หนี้คืน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ที่มีภาระหนี้การชดเชยค่าเอฟทีในช่วงที่ผ่านมาจำนวนกว่า 20,000 ล้านบาท ที่ขณะนี้เหลือเพียง 2,564 ล้านบาท  จะสามารถชำระคืนได้หมดภายในเดือนเมษายน 2554   แต่หากไม่ต้องชำระคืนกฟผ. ก็จะทำให้ค่าเอฟทีงวดนี้สามารถลดลงได้ประมาณ 12 สตางค์ต่อหน่วย

รัฐมนตรีกระทรวงพลังงาน บอกด้วยว่า ยอดการไฟฟ้าปีนี้จะมีปริมาณทั้งสิ้น 1.4 แสนล้านหน่วย คิดเป็นมูลค่า 4.7 แสนล้านบาท โดยในปีหน้าคาดว่าจะปริมาณการใช้เพิ่มขึ้นเป็น 1.5 แสนล้านหน่วย มีมูลค่า 5.04 แสนล้านบาท หรือ เพิ่มขึ้น 5.5% จากปีนี้