ผู้ค้าหวั่นเอทานอลขาดตลาดช่วงกลางปี 54

ผู้ค้าหวั่นเอทานอลขาดตลาดช่วงกลางปี 54

ผู้ค้าหวั่นเอทานอลขาดแคลนช่วงกลางปีหน้า หลังโรงงานลดกำลังการผลิตลงครึ่งหนึ่ง เหตุบริษัทน้ำมันกดราคารับซื้อต่ำกว่าทุน

นาย ชลัช ชินธรรมมิตร์ ผู้ช่วยกรรมการผัจัดการใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจ และสายงานผลิตและเทคนิค บมจ. น้ำตาลขอนแก่น บอกว่า ในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2554 ปริมาณเอทานอลที่จะนำมาผลิตน้ำมันแก๊สโซฮอล์จะตึงตัวมาก เนื่องจากราคาขายเอทานอลถูกกดราคาจากผู้ค้าน้ำมัน และ คาดว่าปัญหาเหล่านี้จะเริ่มรุนแรงในช่วงครึ่งหลังของปีหน้า
         
โดย ปัจจุบันราคาอ้างอิงที่กระทรวงพลังงานประมาณ อยู่ที่ลิตรละ 27 บาท แต่ผู้ค้าน้ำมันรับซื้อในราคาไม่เกินลิตรละ 23 บาท ในขณะที่ราคาต้นทุนอยู่ประมาณลิตรละ 24 บาท ทำโรงงานที่ผลิตเอทานอลขายในราคาขาดทุน จึงลดการผลิตเหลือเพียง 50% ของกำลังการผลิตทั้งหมดเพื่อให้คุ้มทุน ดังนั้นทำให้ปริมาณเอทานอลที่ออกสู่ตลาดจะมีปริมาณไม่มากนัก

ดัง นั้นรัฐบาลควรกระตุ้นยอดการใช้เอทานอลให้เพิ่มขึ้น และผู้ค้าน้ำมันจะต้องรับซื้อเอทานอลในราคาประมาณลิตรละ 24-25 บาทจึงจะทำให้ผู้ผลิตเอทานอลอยู่ได้

ด้าน นายสิริวุทธิ์ เสียมภักดี ประธานสมาคมเอทานอลไทย บอกว่า สต็อกเอทานอลในปัจจุบันของผู้ผลิตเอทานอลอยู่ที่ประมาณ 27 ล้านลิตร ซึ่งถือว่าตึงตัวแล้ว โดยหากไม่มีการผลิตเอทานอลเพิ่ม จะทำให้ใช้ได้ประมาณ 1 เดือนเท่านั้น เนื่องจากมีปัญหาเรื่องน้ำท่วมผลผลิตอ้อย และมันสำปะหลังในบางพื้นที่ ทำให้ไม่สามารถนำผลผลิตออกมาได้